Zverejnené: 23.01.2023

Americký štátny dlhopis 5 ročný


Americký štátny dlhopis 5 ročný - kupujúci poskytuje pôžičku štátu a na oplátku štát platí kupujúcemu fixný úrok pomocou kupónov. Americká centrálna banka uvedie do aukcie tieto dlhopisy pre investičné banky, ktoré ich odkúpia. Následne ich môžu od bánk odkúpiť individuálny investori (v tomto kroku sa rozhoduje o úrokových sadzbách a výnose do splatnosti "yield" - čím je väčší dopyt tým je menší výnos do splatnosti). Pokiaľ je nárast ceny 5-ročného dlhopisu, znamená to vyššie náklady na pôžičky peňazí v následku čoho klesnú ceny akcií.

Dlhopisy môžu byť s trvácnosťou (maturitou) od jedného mesiaca až po tridsať rokov. Tieto dlhopisy predstavujú štátny dlh, ktorý ak si investor kúpi, tak štát vypláca istý výnos a z dôvodu motivácie splácať štátny dlh dlhšie obdobie, je štát motivovaný zvýšiť výnosy na dlhopisoch, ktoré majú dlhšiu maturitu. Označenie dlhopisov s maturitou do jedného roku sa označuje BILL. Dlhopisy s maturitou medzi 1-10 rokov sa označuje NOTE. Dlhopisy s maturitou nad 10 rokov sú označované ako BOND.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je CT5. Hodnota je zobrazená v USD (americký dolár).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách