Zverejnené: 19.04.2017

Bankový ombudsman


Je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Úlohou bankového ombudsmana je sledovanie a vyhodnocovanie podnetov od spotrebiteľov a riešenie sporov mimosúdne medzi spotrebiteľom a bankou. Služby ombudsmana poskytované pre klienta sú bezplatné.

Inštitút bankového ombudsmana bol založený z dôvodu zlepšenia a skvalitnenia služieb bánk pre klienta. Nie je v právomoci bankového ombudsmana  rozhodovať  v sporoch a ani nenahrádza činnosť súdnictva Slovenskej republiky. Jeho úlohou je vydávať len odporúčania.

Ak sa klient domnieva, že banka poškodila jeho záujmy a nedošlo k náprave pri poskytovaní služieb a produktov, alebo banka nerozhodla v jeho prospech, respektíve v stanovenej lehote, môže podať podnet na bankového ombudsmana.

Od septembra 2007 s podporou Prezídia Slovenskej bankovej asociácie Úrad bankového ombudsmana vedie Eva Černá.

Kontakt na bankového ombudsmana

Kancelária Bankového ombudsmana
Eva Černá
Rajská 15/A,
811 08 Bratislava

Telefón: 02 / 57 205 309
e-mail: [email protected]


Konzultačné hodiny sú každú stredu od 9,00 hod do 17,00 hod

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách