Zverejnené: 07.04.2017

Bežné poistné


Bežné poistné  je určené poistné  na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je zvyčajne kalendárny rok.

Frekvencia platenia poistného

Bežné poistné a platenie bežného poistného je významným a dôležitým bodom v poistnej zmluve. Poistné sa dojednáva na ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobia podľa podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobie mesiac, štvrťrok a polrok sa stanovuje u poistení na dlhšiu dobu z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Niekedy môže byť stanovená prirážka za področnú frekvenciu platenia. Prvé poistné a poistné u poistných zmlúv s kratšou dobou poistenia sa platí obvykle pri podpise poistnej zmluvy.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách