Zverejnené: 07.04.2017

Bezškodový priebeh


Bezškodový priebeh je  obdobie, počas ktorého držiteľ motorového vozidla nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu, ani inú poistnú udalosť motorovým vozidlom a  nedošlo k poistnému plneniu z jeho poistenia.

Priznanie bonusu za bezškodový priebeh

Bezškodový priebeh je možné priznať len držiteľovi motorového vozidla (osobe, ktorá je uvedená v technickom preukaze ako držiteľ vozidla) a nie je možné ho  uznať vodičovi, ktorý viedol vozidlo bezškodovo určitú dobu, ale nebol v technickom preukaze zapísaný ako držiteľ motorového vozidla.

Bonusy za bezškodový priebeh niektoré poisťovne  poskytujú až  do výšky 60%, záleží pritom na dĺžke bezškodového obdobia. Na to, aby klient poisťovne získal zľavy za bezškodový priebeh, je potrebné dobu bezškodovosti zdokladovať (v prípade, ak klient mení poisťovňu). Doklad o bezškodovom priebehu je potrebné žiadať od poisťovne pri zániku poistenia, alebo  pri doručení výpovede poistnej zmluvy  priamo požiadať aj o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Potvrdenie by vám potom mala poisťovňa zaslať do 15 dní od doručenia žiadosti. Potvrdenie o  bezškodovom priebehu je možné poisťovňu požiadať aj dodatočne.

Klient vyhlasuje pri uzatváraní poistnej zmluvy, že na všetky otázky zodpovedal pravdivo a v prípade zistenia, že zamlčal dôležité informácie, má právo poisťovňa v čase zistenia od zmluvy odstúpiť. Problém môže nastať pri šetrení a likvidácii prvej poistnej udalosti. Klient sa vystavuje riziku, že poisťovňa nepreplatí alebo skráti plnenie. Poisťovňa od klienta môže žiadať späť poskytnutú zľavu, ktorú získal za predstieraný bezškodový priebeh a upraviť výšku poistného.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách