Zverejnené: 20.06.2022

Dopytová inflácia


Dopytová inflácia (Demand-pull inflation) je inflácia, ktorá vzniká, keď agregátny dopyt stúpne na úroveň, pri ktorej nestačí produktívna ponuka na jeho pokrytie. To znamená súhrn tovarov a služieb, ktoré sú v ekonomike požadované, prevyšuje celkovú hodnotu statkov a služieb, ktoré takáto ekonomika generuje. Vzniká nadmerný dopyt a skôr alebo neskôr vyvinie tlak na ceny, čo spôsobí ich všeobecné zvýšenie. Ak sa dodávateľom tovarov a služieb, teda spoločnostiam, nepodarí zvýšiť produkciu, ceny stúpnu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách