Zverejnené: 08.02.2022

ESG stratégia


Enviromental Social Governance - skratka pozostávajúca z 3 slov a to environmentálne, sociálne a riadené investovanie. Predstavuje celosvetovú výskumnú stratégiu vďaka ktorej svoje peniaze investujete do spoločností, ktorým záleží na lepšom svete. ESG ponúka pohľad na spoločnosti a ich správanie ohľadom environmentálnych hodnôt a sociálnych vplyvov. Umiestnenie v rebríčku, ktoré určili nezávislé spoločnosti a výskumné skupiny ovplyvňuje skóring na stupnici od nula po sto.
 
Investori vďaka tomu získajú ucelenejší pohľad, ktorý im pomôže identifikovať spoločnosť, zmierniť riziko a ponúknuť príležitosť na investovanie. Kritériá, ktoré ovplyvňujú hodnotenie radíme do 3 skupín.
 
Prvou skupinou je životné prostredie a fakt aký vplyv má daná spoločnosť na uhlíkovú stopu v spoločnosti, používanie toxických chemikálií a dokonca preveruje aj dodávateľov spoločnosti. Vďaka čomu vznikli aj zakázané odvetvia ako výroba zbraní alebo vyššia výnosovosť z tepelného uhlia.
 
Druhý faktor predstavuje sociálny pohľad a to ako spoločnosť vystupuje navonok, aké má aktivity, či nevystupuje nadradene, dodržiavanie ľudských práv, zákaz detskej alebo nútenej práce, ale aj ako komunikuje s verejnosťou. Do hodnotenia vstupuje aj postoj k rasovej otázke, LGBT komunite a či vedie programy pomáhajúce začleniť sa do spoločnosti znevýhodneným menšinám.
 
Posledným faktorom je riadenie spoločnosti a teda ako spoločnosť riadia jej manažéri, aké je zloženie zamestnancov ich rozmanitosť a rovnako nastavenie komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Investor tak získa pohľad aký doteraz nemal, vníma spoločnosť inak, dokáže jej dôverovať a tým pádom veriť/neveriť aj svojim akciám. 
Firmy tak získavajú body vďaka ktorým sú na 100 bodovej stupnici ohodnotené štýlom čím vyššie skóre tým lepšie postavenie spoločnosti.
 
ESG faktory tak prispievajú k vedomostiam investora o danej spoločnosti, ponúkajú mu ďalší pohľad na spoločnosť a informácie o ktorých doteraz nevedel. Môže tak investovať na základe vlastného presvedčenia a rovnakých hodnôt ktoré v živote uznáva.
 
Investovanie takouto stratégiou naberá čoraz viac na popularite. Venuje sa mu už mnoho správcovských spoločností aj na Slovensku. Investor sa tak môže vydať cestou ESG podielových fondov, ktoré sú zložené len zo spoločností s vysokým ratingom s vedomím, že investuje s hodnotami, ktoré sám uznáva.

Na tému ESG investovania vznikol aj výborný podcast v spolupráci Nadácie partners a Maroša Ovčarika, generálneho riaditeľa Partners Investments
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách