Zverejnené: 16.03.2017

Euribor


Označuje referenčnú (odporúčanú) sadzbu, za ktorú sú eurové vklady zvyčajne ponúkané jednou bankou druhej na medzibankovom trhu.

Euro Interbank Offered Rate

V praxi táto sadzba  predstavuje priemer medzibankových sadzieb, za ktoré najvplyvnejšie banky eurozóny požičiavajú peniaze iným bankám a slúži ako referenčná mena pre mnohé bankové produkty.

Ceny viacerých finančných produktov, úverov, hypoték s variabilnou (premenlivou) sadzbou sa priamo odvíjajú od sadzieb Euribor. To znamená, že ak je zaznamenaný nárast Euriboru, automaticky  vzrastú úroky v bankách.

Pokiaľ ale ľudia majú úrokové sadzby na produktoch, ktoré využívajú, dohodnuté priamo v zmluve, pohyb EURIBOR-u sa ich nemusí dotknúť. Napríklad pokiaľ mám uzavretý termínovaný vklad na tri roky, počas tohto obdobia sa mi sadzba meniť nebude bez ohľadu na vývoj Euribor-u.

Rovnako, pokiaľ mám napríklad hypotéku a úrokovú sadzbu na nej fixovanú napríklad na 3 roky, tak počas tohto obdobia sa mi sadzba meniť nebude. Po skončení fixácie sa však banka môže rozhodnúť, akú sadzbu mi ponúkne na ďalšie obdobie.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách