Zverejnené: 15.03.2017

Fixácia úrokovej sadzby


Na ako dlho je možné zafixovať úroky

Fixácia úroku znamená, zabetónovanie úroku na istý čas. Tzn. počas určenej doby dohodnutej v zmluve vám banka nemôže hýbať s úrokom ani dole (aj keď úroky na trhu klesajú) a ani hore (keď úroky na trhu stúpajú). Napr. ak získate pri schválení úrok 3% p.a. na vašej hypotéke a zafixujete si ho na 5 rokov, tak po dobu piatich rokov sa vám úrok vôbec nezmení. Po uplynutí tejto doby fixácie môže úrok klesnúť alebo stúpnuť a znova ho potom takto upravený budete mať pevný na ďalších 5 rokov.

Možnosti štandardnej fixácie úrokov sú 1, 3, 5 a 10 rokov. Výnimočne sa objavuje aj fixácia na 2 roky, alebo viac ako 10 rokov.

Je možnosť si aj úrok nefixovať, t.j. úrok je závislí na vývoji medzibankovej referenčnej sadzbe – napríklad na 6 mesačnom euribore a k nemu je podľa bonity klienta stanovená marža, ktorá je zahrnutá v zmluve a je nemenná. Úrok sa pre klienta mení každého pol roka podľa vývoja euriboru (napr. euribor je 1,3% a maržu má klient stanovenú 3% tak jeho úrok je 4,3% p.a.).

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách