Zverejnené: 18.04.2017

Grid Karta


Pre autentifikáciu používajú banky rôzne postupy a  jedným z nich aj autentifikácia GRID kartou. Je to bezpečnostný predmet, slúžiaci na podpísanie platobných príkazov a bankových operácií zadaných na účte prostredníctvom služieb Internetbanking a Telephonebanking.

Na prihlásenie do aplikácií slúži prihlasovacie heslo z PIN obálky alebo autorizačný kód vygenerovaný prostredníctvom elektronického osobného kľúča. Autentifikácia GRID kartou prebieha tak, že systém elektronického bankovníctva banky vás po zadaní identifikácie vyzve o zadanie kódu z niektorej pozície GRID karty.

Vzhľadom na to, že platnosť tohto kódu je časovo obmedzená na niekoľko sekúnd, nie je nemožné aby podvodník vyskúšal všetky kódy z GRID karty. Uhádnutie správneho kódu bez GRID karty je málo pravdepodobné vzhľadom na veľký počet kombinácií, ktoré poskytuje použitý kód.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách