Zverejnené: 06.03.2017

Hypotekárny certifikát


Je to dokument, ktorým banka potvrdzuje, že je ochotná požičať sumu v ňom uvedenú. V  certifikáte sú uvedené hlavné parametre úveru, na ktorý ma klient nárok. Po vystavení certifikátu už klient vie, na akú maximálnu výšku úveru má nárok a s akou úrokovou sadzbou. Certifikát na jednej strane dáva istotu, že banka požičia a na druhej strane dáva istotu predajcovi nehnuteľnosti, že na kúpu má klient dostatok finančných prostriedkov. Získať ho klient  môže vo väčšine hypotekárnych bánk. Vystavenie hypotekárneho certifikátu je bezplatné a klienta k ničomu nezaväzuje.

Hypotekárne certifikáty sú vydávané s platnosťami do troch mesiacov. Ak si klient do doby skončenia platnosti certifikátu nenájde vhodnú nehnuteľnosť, certifikát stráca platnosť a klient si musí vybaviť nový. O vystavenie hypotekárneho certifikátu je možné požiadať, aj keď  žiadateľ nie je klientom banky. Certifikát môže slúžiť aj k vyjednaniu lepších podmienok pri žiadosti o úver v inej banke, nakoľko je v  ňom uvedená aj predpokladaná úroková sadzba, na ktorú bude mať klient nárok, ak sa rozhodne čerpať úver v banke, ktorá certifikát vystavila.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách