Zverejnené: 22.06.2022

Index spotrebiteľských cien (CPI)


Index spotrebiteľských cien  je jedným z najdôležitejších mesačných makroekonomických dát. Sú to dáta, ktoré sú spojené s meraním životných nákladov na základe zmeny cien. CPI meria zmenu cien vybraného koša spotrebného tovaru a služieb. Označuje sa ako index životných nákladov a je  úzko spätý s vývojom inflácie a deflácie. Ak sa CPI dynamický zvýši, znamená to, že sa môže inflácia zvýšiť. Ak CPI dynamicky klesa, môže to byť známkou deflácie. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách