Zverejnené: 18.04.2017

Inflácia


Inflácia je všeobecný rast cien služieb a tovarov, pri ktorom dochádza zníženiu kúpnej sily. Znamená to, že za rovnaký finančný obnos sa dá kúpiť menej ako v minulosti, prípadne, že euro má nižšiu hodnotu, ako malo kedysi. Opakom inflácie je deflácia.    

 

Na meranie inflácie sa používajú cenové indexy

  • index spotrebiteľských cien
  • index cien výrobcov
  • deflátor HDP
  • index životných nákladov

Pri meraní inflácie sa zohľadňujú všetky tovary a služby, ktoré domácnosti spotrebovávajú ako napríklad predmety bežnej potreby (potraviny, benzín), predmety dlhodobej spotreby (chladnička, oblečenie, telefón) a služby (bývanie, poistenie, návšteva fitcentra).

 

Podľa rýchlosti rastu cien, inflácia nadobúda rôzne podoby

  • Mierna – definuje sa ako jednociferné ročné tempo rastu cenovej hladiny, čiže cenová hladina sa zvýši ročne o 1 až 9 %.
  • Cválajúca - znamená dvojciferné až trojciferné ročné tempo rastu cenovej hladiny, peniaze strácajú svoju kúpnu silu, cenová hladina sa medziročne zvýši o 10 až 100 %
  • Hyperinflácia – ide o extrémny prípad, tempo rastu cien je vysoké,  peniaze nemajú vôbec žiadnu hodnotu a prestávajú plniť svoju funkciu.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách