Zverejnené: 06.04.2022

ISIN


ISIN – International Securities Identification Number je skratka pre medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov. Jedná sa o dvanásťmiestny alfanumerický kód, ktorým sa označuje krajina emitenta a špecifikácia cenného papiera. ISIN prideľuje napríklad centrálny depozitár. Môže sa vydať pre akcie, dlhopisy, opcie, deriváty a futuritné zmluvy. Čísla ISIN fungujú ako sériové čísla. Kontroluje ich Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), ale jednotlivo vydáva Národná agentúra pre číslovanie (NNA), ktorá pôsobí v krajine, v ktorej je cenný papier vydaný.

Štruktúra ISIN sa vyjadruje pomocou normy ISO 6166:

  • dva písmenové znaky – zastupujúce vydávajúcu spoločnosť,
  • deväť alfa-numerických znakov – národné identifikačné číslo cenných papierov,
  • jeden číselný kontrolný znak.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách