Zverejnené: 03.06.2022

Jadrová inflácia


Jadrová inflácia pomáha centrálnym bankám vyhodnotiť pretrvávajúce trendy indexu CPI používaného pri určovaní ich menovej politiky.  Je to  miera rastu cien tovarov a služieb, kde je efekt menovej politiky obmedzený a položky ako potraviny a energie, ktoré sú definované ako mimo kontroly, sú vylúčené. Jadrová inflácia vylučuje dočasné cenové šoky a odráža hlavný trend pohybu cien krajiny. Počíta s cieľom kompenzovať výpadok CPI, ktorý sa tiež akceptuje ako celková inflácia.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách