Zverejnené: 18.04.2017

Kvitancia


Kvitancia sa vystavuje napríklad pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti.

Ide o listinu, ktorou veriteľ (banka) potvrdzuje, že dlžník  splatil dlh a veriteľ dáva súhlas s výmazom záložného práva z katastra nehnuteľností. Ak dlžník úver splatí, banka je povinná vystaviť kvitanciu.  Na základe tejto listiny vykoná príslušný kataster nehnuteľností v zákonom stanovenej lehote 60 dní výmaz záložného práva. Žiadateľom o zrušenie alebo výmaz  záložného práva je banka, ktorá tak robí automaticky po splatení úveru.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách