Zverejnené: 18.04.2017

Limit poistného plnenia


Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

Výška poistného krytia pri Povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Zákonom sú pre poisťovne stanovené nasledovné limity poistného krytia:

5 000 000 € pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, výška je stanovená bez ohľadu na počet poškodených osôb.
1 000 000 € škody na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi.


Poisťovne ponúkajú za príplatok aj produkty PZP s nadštandardnými limitmi krytia.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách