Zverejnené: 30.03.2017

Mail banking


Mail banking umožní klientovi získať informácie o svojom účte prostredníctvom e-mailových správ zasielaných cez internet, ktoré sú zašifrované.

Ako funguje Mail banking

Klientovi stačí počítač, pripojenie na internet a vlastná e-mailová schránka. Banka zasiela klientovi prehľad o pohybe na jeho účte za každý deň, v ktorom bol zaznamenaný obrat alebo  zmena na účte, zasielanie výpisu z účtu v dennej, mesačnej alebo ročnej  periodicite. Klient nemusí mať obavy, že sa k e-mailu dostane nepovolaná osoba, nakoľko správy sú zasielané v šifrovanej podobe.

Mail banking je zvyčajne súčasťou balíkov služieb, ktoré banky ponúkajú. Takže za využívanie tejto služby si zvyčajne banky neúčtujú poplatky nad rámec mesačného poplatku za samotný balíkUžitočné články

Finančný Kompas v médiách