Zverejnené: 23.01.2023

NASDAQ 100


Akciový index NASDAQ 100, zahŕňa 100 najväčších medzinárodných nefinančných spoločností obchodovaných na burze Nasdaq situovanej v New Yorku (USA), s trhovou hodnotou spoločností (trhovou kapitalizáciou) 31 biliónov dolárov k januáru 2023.

Počiatok indexu je datovaný na rok 1985. Skladba indexu je tvorená prevažne z technologického sektoru (55,48 %) a spotrebiteľského sektoru (18,53 %) a je teda celosvetovo populárnou možnosťou pri investovaní do technologického sektora.

Nachádzajú sa tu spoločnosti s ktorými denne prichádzame do styku ako FACEBOOK, INTEL, STARBUCKS, TESLA. O nižšej diverzifikácii indexu značí fakt, že nad 30% z indexu tvoria tri spoločnosti : APPLE (11,59 %), MICROSOFT (12,76 %) a AMAZON (6,06 %). Spoločnosti obsiahnuté v indexe sú celkovo z 27 krajín.

Je známe, že NASDAQ 100 má z dlhodobého hľadiska vyššie zhodnotenie ako index S&P 500, avšak má aj vyššie riziko, ktoré nie je každý investor ochotný podstúpiť. Riziko spočíva v nižšom rozptyle váh, pri jednotlivých sektoroch (nedostatočnej diverzifikácii) a potenciálnym vyšším prepadom alebo nárastom (volatilite), ako pri S&P500. O vyššej volatilite svedčí aj mesačná výkonnosť z mesiaca apríl roku 2022 so záporným zhodnotením -13,34 %. Pokiaľ by sme vzhliadli na kladnú výkonnosť, tá sa v apríli 2020 dostala po covidovom prepade akcií na hodnotu +15,23 %.

Indexy ako také nie sú priamo obchodovateľné, avšak je množstvo ETF ktoré kopírujú zloženie indexov, vďaka ktorým je možné do nich investovať. Najznámejšie z nich je bez pochýb iShares Nasdaq 100 UCITS ETF s veľkosťou fondu 5,6 miliárd dolárov.

Za posledných päť rokov k januáru 2023  si index pripísal celkové zhodnotenie vo výške 60 % a teda vidíme, že na dlhodobom horizonte sa investorom investícia vypláca.
Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je NDX a zobrazovaná hodnote je v mene USD (americký dolár).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách