Zverejnené: 09.06.2022

Ohlásenie stavba


Ohlásenie stavby niekedy nahrádza stavebné povolenie, je menej administratívne náročné a aj lacnejšie ako stavebné povolenie. Platí to predovšetkým pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby ani sa neohrozujú záujmy spoločnosti, a pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stavbu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách