Zverejnené: 11.08.2022

Operačné riziko


Operačné riziko je jedno z najzávažnejších rizík predstavujúce napr. chybné zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. Predstavuje možnosť vzniku neočakávanej straty v dôsledku neadekvátnych alebo chýbajúcich interných procesov a systémov, ľudského úmyselného alebo omylného konania alebo ako dôsledok externých vplyvov.

Formy rizík: 

  • transakčné riziko – podvody, účtovnícke chyby a pod.,
  • riziko operačného riadenia – chyby manažmentu,
  • riziko systému – chyby v prenosoch dát, v počítačových programoch, nesprávny odhad parametrov v modeloch a pod.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách