Zverejnené: 23.01.2023

Plyn


Cena plynu ako komodity. Najväčší producent zemného plynu  je Amerika, ktorú nasleduje o jednu tretinu zaostávajúce Rusko. Slovenská ťažba plynu sa voči Spojeným štátom americkým nachádza na hodnotách 0,01%.
Merná jednotka pre plyn je kubický meter.

Prvé potrubie na presun zemného plynu je podľa dát datované na obdobie pred 2500 rokmi v čine, kde boli potrubie tvorené z bambusových tyčí. Avšak prirodzene sa vyskytujúci zemný plyn ako ho poznáme a používame dnes bol nájdený v USA v roku 1626, keď francúzski prieskumníci objavili domorodých Američanov, ako zapaľujú plyny, ktoré presakujú do jazera Erie a okolo neho. Zaujímavosťou je aj tvorba skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa používa ako palivo. Možnosť vytvoriť takéto palivo je, keď sa zemný plyn ochladí na teplotu -162°C a následne sa stane tekutým, v čoho následku sa jeho objem zníži 615-krát.

Za posledných päť rokov k januáru 2023 si komodita pripísala celkové zhodnotenie vo výške takmer 10 %.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je NGA. Hodnota je zobrazená v USD (americký dolár).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách