Zverejnené: 18.04.2017

Referenčná úroková sadzba


Používa sa na výpočet výšky štátnej pomoci pre jednotlivé formy pomoci, ako napríklad zvýhodnená pôžička, štátne záruky alebo daňové prázdniny. Používa sa ako diskontná sadzba na výpočet súčasnej hodnoty, ako aj na výpočet úrokov pri vrátení neoprávnenej pomoci alebo pri zneužití pomoci.

 

Referenčná sadzba by mala odrážať

  • priemernú úrokovú sadzbu stanovenú na strednodobé
  • dlhodobé úvery poskytnuté pri dostatočnom zabezpečení

 

Na Slovensku je referenčná sadzba stanovená ročnou sadzbou BRIBOR upravenou o prirážku 200 základných bodov. Referenčnú sadzbu na začiatku každého roka určuje Úrad pre štátnu pomoc.

Základná sadzba počas roku sa upravuje vtedy, keď je rozdiel medzi platnou sadzbou a priemernou sadzbou vypočítanou za tri predchádzajúce mesiace vyšší než 15 %. Vtedy  sa nová základná sadzba stanoví na úrovni priemeru za tri predchádzajúce mesiace.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách