Zverejnené: 11.08.2022

Rozvojové trhy


Rozvojové trhy - krajiny, ktoré patria do tejto kategórie prechádzajú socioekonomickými zmenami, ktoré by ich neskôr mali zaradiť medzi rozvinuté krajiny. Rozvojové ekonomiky reformujú svoj finančný systém, aby kapitálový trh spĺňal zákonné požiadavky, poskytoval dostatočnú likviditu pre investorov (na úrovni USA, Japonska alebo Európy). Tieto ekonomiky majú často veľký ekonomický a ľudský potenciál.

Ekonomíky v tejto kategórii sú: Brazília, Chile, Čína, Kolumbia, Maďarsko, Indonézia, Malajzia, Mexiko, Peru, Filipíny, Poľsko, Rusko, Južná Afrika, Thajsko a Turecko.

Niektoré organizácie ako napríklad MSCI a S&P sem zaraďujú aj Českú republiku, Egypt, UAE, Katar, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a Venezuelu.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách