Zverejnené: 19.04.2017

SIPO


Sústredené inkaso platieb obyvateľstva je služba riešiaca domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu je možné zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie a pod. SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach. 

Doklad SIPO je doručený na začiatku mesiaca. SIPO je splatné počas celého mesiaca.

SIPO možno využiť na:

  • úhradu zálohových alebo pravidelných platieb
  • úhradu nedoplatkov z vyúčtovania
  • získanie preplatkov z vyúčtovania

Možnosti platenia SIPO:

  • na pošte - zelený doklad SIPO
  • z domu u doručovateľa - fialový doklad SIPO
  • bezhotovostne cez účet - modrý doklad SIPO


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách