Zverejnené: 11.04.2017

Spoluúčasť


Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode a je dôležitým parametrom pri Havarijnom poistení. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Ako sa určuje spoluúčasť

Čím je spoluúčasť nižšia, tým je to výhodnejšie pre klienta ak nastane poistná udalosť, ale poistenie je aj drahšie.

Spoluúčasť môže byť určená  percentom zo škody, presnou sumou alebo, kombináciou (napríklad spoluúčasť 10%, minimálne 500 €), alebo môže byť havarijné poistenie dojednané bez spoluúčasti (táto možnosť je považovaná za najvýhodnejšiu pre klienta).

Ponuka spoluúčasti závisí od konkrétnej poisťovne. Väčšinou volí klient z viacerých variantov, ktoré sa líšia výškou spoluúčasti, ale aj cenou poistného. Čím nižšiu spoluúčasť si  klient zvolí, tým je poistenie pre neho výhodnejšie. Poistenie s nižšou spoluúčasťou je drahšie.

Spoluúčasť môže byť aj fixná,  vtedy klient platí rovnakú sumu bez ohľadu na výšku vzniknutej škody. Tento variant spoluúčasti sa najviac oplatí pri vysokých škodách.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách