Zverejnené: 06.06.2022

Stavebný pozemok


Stavebný pozemok je časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie. Pred kúpou pozemku, by si mal každý zistiť základné parametre pozemku, ktoré rozhodujú o tom, či je možné na danom pozemku stavať a čo je možné stavať. Ak je pozemok na katastri evidovaný ako orná pôda, a je v nezastavanom území, je dôležité, aby bol v územnom pláne obce určený k výstavbe rodinného domu, O tom čo je možné stavať a za akých podmienok je stanovené územným plánom mesta alebo obce. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách