Zverejnené: 23.01.2023

STXE 600 PR.EUR


Akciový index sledujúci 600 Európskych spoločností, s trhovou hodnotou spoločností (trhovou kapitalizáciou) 11.8 triliónov dolárov. Index je často využívaný ako ukazovateľ európskeho akciového trhu.

Počiatok indexu je datovaný na rok 1998 a pokrýva široké spektrum európskych sektorov ako napr. služby, bankovníctvo, energetický sektor a v najväčšom zastúpení je sektor zdravotníctva (15,7 %). Váha väčšinou preferovaného technologického sektoru je o viac ako polovicu nižšia (6,8 %). Môžeme teda hovoriť o indexe, ktorý môže byť porovnávaný pre európsky trh.
Geografické rozdelenie ukazuje prvenstvo v zastúpení spoločností zo spojeného kráľovstva (24,2 %), ktoré figuruje v tomto indexe aj napriek brexitu v roku 2020. Váhy nad 10 % prislúchajú štátom Francúzsko (17,3 %), Švajčiarsko (14,8 %) a Nemecko (13,5 %).

Švajčiarska spoločnosť Nestlé má najväčšiu váhu v indexe v hodnote 3,2 %, nasledujú ju spoločnosti NOVO NORDISK (2,22 %), ROCHE (2,22 %), ASTRAZENECA (2,1 %) alebo SHELL (2,01 %).
Indexy ako také nie sú priamo obchodovateľné, avšak je množstvo ETF ktoré kopírujú zloženie indexov, vďaka ktorým je možné do nich investovať. Najznámejšie z nich je bez pochýb Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF s veľkosťou fondu 4,5 miliárd eur.

Za posledných päť rokov k januáru 2023  si index pripísal celkové zhodnotenie vo výške takmer 13 % a teda vidíme, že na dlhodobom horizonte sa investorom investícia vypláca.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je SXXP. Hodnota je zobrazená v EUR (euro).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách