Zverejnené: 21.04.2022

Vstupný poplatok


Vstupný poplatok je jednorazový poplatok, účtovaný klientovi pri produktoch pravidelného sporenia či jednorázových investícií. Výpočet vstupných poplatkov pri pravidelných investíciach vychádza spravidla ako % z cieľovej sumy. Zo zákona môže dohromady tvoriť najviac 5 % vkladu. Nie pri všetkých fondoch ich správcovia od klientov pýtajú. Ak sa vstupný poplatok účtuje, pri sporení do fondov ho možno splatiť naraz alebo rozložiť až na niekoľko rokov. V určitých prípadoch sa na tom môže klient s predajcom dohodnúť.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách