Zverejnené: 19.04.2017

Výročný deň začiatku poistenia


Deň, ktorý sa dňom a mesiacom zhoduje so začiatkom poistenia. Ak je začiatok poistenia 1.2.2016, výročný deň bude stále k 1.2. Ak  taký deň nie je v danom mesiaci, pripadá výročný deň na posledný deň daného mesiaca.

Doručenie žiadosti o zrušenie

Ak klient ruší poistenie, napríklad PZP alebo Havarijné poistenie, žiadosť o zrušenie musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom (42 dní).

Napríklad začiatok poistenia je 1.12.2015. Ak chce klient zrušiť poistenie, musí podať písomnú žiadosť o zrušenie poistenia najneskôr do 20.10.2016. Smerodatný je dátum na žiadosti o zrušenie poistenia, ktorá bola doručená do poisťovne. Ak klient žiadosť doručí do poisťovne osobne, pracovník poisťovne mu potvrdí prevzatie žiadosti pečiatkou a dátumom. Ak klient chce poslať žiadosť o zrušenie poistenia poštou, musí rátať s tým, že žiadosť musí byť zaslaná v predstihu, aby bola načas doručená do poisťovne, teda do 20.10.2016.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách