Zverejnené: 31.10.2022

Životné minimum


Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR. Výšku životného minima ovplyvňuje aj množstvo dávok, ktoré sú naň naviazané.

Výškou životného minima sa mení:

  • Predčasný dôchodok.
  • Nezdaniteľná časť základu dane.
  • Daňový bonus na dieťa do 6 rokov.
  • Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov.
  • Zárobok na absolventskej praxi.
  • Maximálny zárobok osoby na ÚP. 
  • Životné minimum pri exekúcii.

Suma životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023:

  • 234,42 eur - jedna plnoletá fyzická osoba.
  • 163,53 eur - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba.
  • 107,03 eur - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách