Zverejnené: 13.04.2017

Znalecký posudok


Pri kúpe nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru banka  žiada znalecký posudok ako jeden z dokladov potrebných na vybavenie žiadosti o úver. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré majú vplyv na výšku schválenej hypotéky, je práve hodnota zakladanej nehnuteľnosti.

Znalecký posudok je  možné si  dať vypracovať akémukoľvek znalcovi, ktorý je registrovaný.  Pred požiadaním o hypotekárny úver je ale potrebné si zistiť, či banka bude akceptovať posudok konkrétneho znalca, alebo banka ohodnotí zakladanú nehnuteľnosť interným znalcom – bankovým špecialistom.  Môže sa stať, že banka nebude akceptovať  sumu, na ktorú je nehnuteľnosť na dodanom znaleckom posudku ohodnotená, alebo neakceptuje znalecký  posudok od konkrétneho znalca. Ak  znalecký posudok nie je vypracovaný podľa  požiadavky banky, banka môže žiadať vypracovanie nového posudku, cena ktorého nie je najnižšia. Cena znaleckého posudku sa odvíja od typu nehnuteľnosti ale aj lokality od 100 €do 250 €.

Rozdiel medzi vypracovaným znaleckým posudkom od nezávislého znalca a posudkom od interného znalca banky je v tom, že znalecký posudok, ktorý si dal klient vypracovať sám, môže použiť v ktorejkoľvek banke, avšak znalecký posudok vypracovaný interným znalcom banky je možné použiť len v danej banke.


Podklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku rodinného domu

  • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
  • Projektovú dokumentáciu
  • Kópiu z katastralnej mapy
  • Doklad o veku nehnuteľnosti
  • V prípade rozostavanej nehnuteľnosti je potrebné doložiť aj geometrický plán


Podklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku rodinného domu

  • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
  • Pôdorys bytu
  • Kópiu z katastralnej mapy
  • Doklad o nadobudnutí bytu
  • Doklad o veku nehnuteľnosti


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách