Dôchodok 3. PilierHodnotenie
3x

Celkový objem majetku
1887.66 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 21.11.2017
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.78% 2.31% 10.32% 4.95%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.41% 0.97% 4.05% 4.43%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.54% 3.61% 11.43% 4.28%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.56% 3.13% 9.13% 3.67%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.18% 0.76% 2.05% 2.63%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.79% -0.11% 4.30% 2.62%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.31% 0.57% 3.11% 2.46%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.03% 0.37% -0.14% 1.94%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.41% 1.64% 4.81% 1.93%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.31% 0.83% 4.18% 1.56%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.09% 0.17% 0.49% 1.54%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.04% 0.22% 0.62% 1.13%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.18% 0.54% 2.06% 0.51%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.09% -0.18% -0.16% 0.3%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.01% 0.02% 0.09% 0.19%