Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2850.59 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 19.06.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.21% 9.94% 19.49% 35.59%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 2.71% 10.09% 10.47% 27.56%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.10% 13.12% 8.08% 11.57%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.39% 12.61% 28.16% 8.9%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.18% 7.76% 18.07% 5.11%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 1.95% 9.47% 24.58% 5.11%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.29% 6.50% 2.58% 4.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.71% 8.00% 21.02% 3.89%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.40% 8.30% 17.72% 3.35%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.68% 2.87% 8.27% 2.24%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.48% 2.86% 1.61% 2.21%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.79% 1.80% 6.27% 2.2%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 1.00% 4.28% 11.46% 1.98%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.37% -0.07% 3.04% 1.44%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.38% -0.30% 1.20% 1.22%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.42% 1.87% 5.34% 1.05%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.28% -0.17% 1.53% 0.97%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.05% 1.87% 2.38% 0.39%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.13% 0.00% 0.39% 0.18%