Dôchodok 3. PilierHodnotenie
9x

Celkový objem majetku
2100.36 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 26.03.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.76% -30.62% -28.70% 8.76%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.59% -0.68% -1.08% 4.19%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.26% 0.47% 3.25% 4.11%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 0.40% -2.45% -3.92% 2.66%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.58% -0.36% 0.61% 2.25%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.05% -1.00% 0.70% 2.01%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.74% 0.29% -0.90% 1.93%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.31% 0.33% -1.11% 1.52%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.74% 1.46% 1.58% 1.45%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 0.39% -2.93% -5.46% 1.3%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.15% 0.25% 0.06% 1.29%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.17% -1.59% -3.01% 1.25%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.23% 0.63% 0.20% 0.97%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.04% 0.55% -0.47% 0.2%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.08% 0.10% 0.13% 0.17%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.04% -0.61% -1.43% 0.01%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.48% -3.33% -17.67% -6.25%