Dôchodok 3. PilierHodnotenie
1x

Celkový objem majetku
1781.04 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 21.07.2017
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.03% 5.37% 8.03% 4.92%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -1.12% 0.94% 3.88% 4.46%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 1.11% 6.98% 6.86% 4.09%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.12% 6.08% 5.58% 3.66%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.54% 2.57% 4.40% 2.76%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.68% 0.73% 0.99% 2.64%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.34% 1.65% 2.08% 2.49%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.03% -0.38% -1.10% 1.96%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.59% 3.90% 2.10% 1.94%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.28% 0.13% -0.53% 1.57%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.87% 2.24% 1.32% 1.48%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.12% 0.24% -0.07% 1.16%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.17% 1.49% 1.25% 0.54%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.02% 0.15% -0.05% 0.34%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.01% 0.08% 0.09% 0.19%