Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2408.38 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 22.01.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.25% 9.25% -17.66% 16.99%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.81% 9.25% 20.66% 6.62%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.68% 5.24% 15.73% 4.92%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.74% 4.77% 12.32% 4.58%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 1.77% 5.82% 12.65% 3.32%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.35% 4.34% 9.24% 3.13%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.68% 4.11% 12.43% 2.87%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.32% 0.52% 3.61% 2.28%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.76% 1.71% 6.79% 2.2%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.48% 3.76% 11.52% 2.19%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.06% 0.04% 2.99% 1.57%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.76% 2.30% 5.31% 1.55%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.07% -0.20% 1.46% 1.29%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.07% -0.15% 1.32% 0.98%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.35% 1.06% 2.32% 0.43%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.06% 0.11% 0.55% 0.2%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.04% -0.05% 0.08% 0.17%