Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2484.44 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 18.09.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.21% 9.94% 19.49% 35.59%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.29% 10.44% 15.43% 24.89%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. -0.02% 5.15% 6.62% 21.61%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.37% 7.57% 24.58% 9.01%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.05% 6.24% 20.82% 5.23%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.00% 7.37% 16.66% 5.21%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.06% 5.20% 17.76% 3.94%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.30% 5.70% 17.18% 3.46%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 11.03% 13.53% 17.18% 3.1%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.16% 4.62% 7.30% 2.31%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.30% 1.88% 3.91% 2.25%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.13% 2.45% 9.37% 1.98%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.18% 0.46% 1.66% 1.43%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.31% 0.26% 0.52% 1.21%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.06% 0.87% 4.10% 1.01%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.30% 0.52% 0.94% 0.99%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. -0.26% 0.33% 0.93% 0.36%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.04% 0.05% 0.02% 0.17%