Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2712.77 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 09.03.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -1.32% 11.97% 8.05% 38.22%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 0.20% -0.53% 2.19% 32.96%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.10% 13.12% 8.08% 11.57%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.57% 12.45% 17.81% 6.57%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.72% 6.62% 7.26% 4.63%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.29% 6.50% 2.58% 4.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.96% 11.31% 14.36% 4.26%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.67% 9.98% 12.91% 3.55%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.27% 9.34% 7.17% 2.83%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.48% 2.86% 1.61% 2.21%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.72% 3.27% 1.70% 2.1%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -2.26% 1.76% 0.83% 1.95%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.37% 5.64% 7.35% 1.8%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.22% 1.37% 0.60% 1.47%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.23% 0.34% 0.55% 1.24%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.18% 0.51% 0.80% 0.99%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.11% 2.78% 3.78% 0.91%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.05% 1.87% 2.38% 0.39%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.12% -0.05% 0.20% 0.17%