Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2327.84 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 21.11.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.02% 8.23% -22.16% 14.35%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.41% 7.57% 11.12% 4.74%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.44% 4.83% 8.38% 4.41%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.10% 8.72% 11.86% 4.06%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.60% 4.13% 5.51% 2.93%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.95% 5.17% 8.07% 2.65%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 2.00% 5.94% 8.04% 2.64%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.08% 1.21% 2.42% 2.28%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.13% 2.63% 5.03% 2.15%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.20% 6.51% 9.96% 2.04%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.11% 0.80% 2.44% 1.58%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.94% 2.39% 3.39% 1.43%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.22% 0.61% 1.67% 1.31%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.23% 0.71% 2.05% 1%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.42% 1.14% 1.55% 0.29%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.03% 0.34% 0.58% 0.21%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.00% 0.13% 0.31% 0.17%