Dôchodok 3. PilierHodnotenie
11x

Celkový objem majetku
2237.33 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 18.07.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.10% -24.14% -26.78% 15.4%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.08% 10.71% 4.83% 4.64%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.06% 7.70% 3.95% 4.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.66% 4.98% -0.15% 2.86%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.62% 8.60% 3.21% 2.51%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.55% 3.16% 1.52% 2.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 2.39% 6.91% 0.23% 2.31%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.48% 5.41% 2.26% 2.14%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.27% 7.80% 6.37% 1.91%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.64% 3.13% 1.64% 1.65%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 1.00% 3.10% -0.17% 1.4%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.31% 1.60% 1.18% 1.36%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.78% 11.72% 1.29% 1.26%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.42% 1.49% 1.46% 1.04%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.42% 1.29% 0.01% 0.22%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.12% 0.43% 0.41% 0.2%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.12% 0.12% 0.11% 0.19%