Dôchodok 3. PilierHodnotenie
4x

Celkový objem majetku
1966.17 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 25.05.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.40% -0.43% 3.10% 4.75%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.71% 1.37% 3.46% 4.44%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 1.17% -0.80% 4.27% 3.83%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 0.61% -2.13% 1.87% 3.35%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.01% 0.59% 1.02% 2.59%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.51% -0.61% 0.47% 2.44%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.18% -1.02% -0.15% 2.24%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.27% -1.24% -0.86% 1.69%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.17% -2.03% 0.09% 1.67%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.13% -1.01% 0.77% 1.45%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.14% -0.57% -0.33% 1.39%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.19% -0.36% -0.11% 1.03%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.03% -0.32% 0.45% 0.41%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.30% -0.48% -0.72% 0.22%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.03% -0.01% 0.02% 0.17%