Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2622.77 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 27.11.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. 5.54% 2.21% -4.96% 48.74%
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 5.84% 14.07% 4.76% 48.22%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.16% 17.00% 7.60% 10.2%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 6.86% 20.03% 8.01% 5.4%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.96% 13.60% 3.29% 4.57%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.30% 8.75% 2.57% 4.22%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 5.27% 16.38% 8.23% 3.62%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.66% 14.03% 7.19% 3.27%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 4.66% 11.90% 2.36% 2.58%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 1.08% 4.41% 1.34% 2.18%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.99% 5.98% 1.87% 2.11%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.37% 6.85% 2.15% 2.03%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 2.60% 7.52% 3.80% 1.62%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.83% 4.93% 0.70% 1.49%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.28% 2.32% 1.17% 1.3%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.32% 2.64% 1.32% 1.03%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 1.28% 3.88% 2.67% 0.72%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.41% 2.84% 2.17% 0.38%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.12% 0.82% 0.32% 0.18%