Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2494.37 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 25.09.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -2.66% 20.91% -4.45% 41.9%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -2.31% 25.83% 0.10% 5.1%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -2.06% 20.71% -2.03% 4.04%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.94% 12.16% -1.39% 3.84%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -1.37% 19.27% 1.31% 2.68%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -1.56% 24.01% 1.83% 2.16%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.32% 5.63% -0.51% 2.07%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.17% 11.30% -1.03% 1.88%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -1.23% 18.94% -4.18% 1.79%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.98% 12.15% -0.98% 1.79%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.23% 7.59% -0.99% 1.4%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.98% 29.29% 0.84% 1.29%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.91% 9.63% 0.44% 1.29%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.10% 4.49% 0.30% 1.27%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.10% 4.48% 0.44% 0.99%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.49% 4.63% 1.00% 0.36%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.13% 3.48% 1.30% 0.32%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.11% 1.20% 0.18% 0.18%