Dôchodok 3. PilierHodnotenie
8x

Celkový objem majetku
2012.03 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 15.11.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.38% -4.17% -3.79% 4.08%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.72% -0.96% -0.10% 4.05%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 0.24% -4.63% -6.11% 2.68%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.38% -0.40% -1.01% 2.27%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.11% -2.50% -3.29% 1.87%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.10% -3.52% -3.05% 1.86%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.36% -0.87% -1.96% 1.52%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.12% -0.48% -0.87% 1.28%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.12% -3.33% -4.92% 1.24%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.31% -1.77% -2.06% 1.24%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.15% -6.75% -6.74% 1.11%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.30% -0.88% -1.03% 0.9%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.02% 0.01% 0.02% 0.17%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.13% -0.65% -1.06% 0.16%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.02% -1.55% -1.65% -0.09%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.26% -19.04% -19.36% -15.63%