Dôchodok 3. PilierHodnotenie
5x

Celkový objem majetku
1994.12 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 22.07.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.54% -3.01% 2.59% 4.66%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.14% 0.61% 3.96% 4.41%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.64% -5.67% -0.44% 3.18%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -1.19% -6.20% 0.87% 2.95%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.59% -0.73% 0.91% 2.47%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.19% -0.45% 0.91% 2.44%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.35% -1.51% -0.51% 2.16%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.18% -1.19% -0.85% 1.65%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.41% -4.00% -1.34% 1.56%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.40% -1.39% 1.18% 1.45%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.09% -0.12% -0.10% 1.38%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.04% -0.28% -0.22% 1%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.18% -1.19% -0.16% 0.3%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.10% -0.65% -0.93% 0.2%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.01% 0.04% 0.04% 0.18%