Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2432.27 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 12.07.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -1.58% -5.93% -2.78% 76.62%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -1.53% -5.94% 1.10% 5.13%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.57% -5.34% -1.43% 4.08%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.35% -4.26% -0.53% 3.88%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 0.42% -3.37% -0.12% 2.62%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.25% -1.51% -1.25% 2.02%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 0.46% -4.14% 0.40% 1.94%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.50% -2.89% -1.47% 1.81%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.73% -2.65% 0.61% 1.79%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -2.25% -7.38% -4.32% 1.67%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.04% -2.18% -2.19% 1.3%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.36% -2.12% -0.48% 1.25%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.30% 0.02% -0.19% 1.23%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.16% -5.46% 1.49% 1.22%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.33% -0.05% -0.14% 0.94%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.21% -0.40% 0.41% 0.28%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.13% 0.44% 0.57% 0.24%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.03% -0.04% -0.13% 0.16%