Dôchodok 3. PilierHodnotenie
8x

Celkový objem majetku
2041.97 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 19.01.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.55% -5.31% -8.00% 3.78%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.19% -3.48% -2.86% 3.76%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.12% -4.88% -10.08% 2.49%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.00% -1.58% -2.04% 2.13%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.16% -2.99% -4.67% 1.69%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.10% -4.96% -6.05% 1.47%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.02% -1.44% -2.70% 1.4%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.11% -0.41% -0.53% 1.27%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.16% -1.33% -2.41% 1.22%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.05% -3.17% -6.94% 1.15%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.21% -0.03% -0.36% 0.94%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 0.01% -6.25% -11.73% 0.67%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.17% -0.01% -0.72% 0.18%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.03% -0.02% 0.02% 0.16%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.09% -1.27% -2.44% -0.12%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.24% -9.34% -22.27% -17.18%