Dôchodok 3. Pilier
Celkový objem majetku
2287.16 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 23.09.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.20% 5.63% -26.27% 12.18%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.45% 5.38% 5.28% 4.63%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.11% 3.71% 4.57% 4.33%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.57% 2.06% 0.18% 2.81%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.01% 3.91% 3.72% 2.58%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.24% 1.87% 1.75% 2.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 1.82% 3.23% 0.91% 2.2%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.52% 2.75% 3.13% 2.17%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.74% 6.17% 8.20% 2.05%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.32% 1.68% 2.12% 1.64%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.29% 1.28% 1.82% 1.37%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.93% 1.34% 0.14% 1.36%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.80% 4.10% 0.87% 1.35%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.15% 1.08% 1.83% 1.05%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.05% 0.58% 0.72% 0.23%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.30% 0.66% 0.10% 0.2%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.03% -0.05% 0.35% 0.18%