Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
3040.55 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 22.01.2022
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.21% 9.94% 19.49% 35.59%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -1.40% 6.05% 15.93% 17.92%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. -1.02% 2.79% 8.64% 15.89%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.88% 4.25% 11.71% 7.99%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.59% 5.08% 9.92% 5.16%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.81% 2.62% 9.01% 5.03%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -1.07% 3.00% 7.93% 4.61%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.73% 1.92% 7.34% 3.85%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.14% 3.71% 9.54% 3.45%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.50% 1.56% 3.86% 2.22%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.81% 0.39% 1.67% 2.16%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.64% -0.37% 1.05% 2.07%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.55% 0.18% 2.95% 1.89%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.84% -1.38% -1.20% 1.28%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.19% -1.82% -1.81% 1.03%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.24% -0.29% 0.86% 0.89%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.15% -0.74% -0.80% 0.87%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. -1.03% -1.50% -1.48% 0.23%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.31% -0.76% -0.79% 0.1%