Dôchodok 3. Pilier

Zdroj: NBS
Celkový objem majetku
2855.02 mil.€
Zdroj: NBS
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 29.09.2022
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -5.46% -7.33% -8.11% 3.63%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -7.14% -13.37% -16.85% 3.31%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -5.51% -10.65% -9.04% 3.06%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -4.58% -8.91% -7.38% 3.02%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. -6.86% -13.05% -12.32% 2.88%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -8.73% -11.50% -14.39% 2.84%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -6.56% -9.57% -10.43% 2.05%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -8.89% -12.16% -11.55% 1.87%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -2.55% -6.45% -6.14% 1.33%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -3.69% -6.84% -9.43% 1.3%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -4.15% -5.99% -12.11% 1.04%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -5.39% -10.97% -15.38% 0.82%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -2.19% -5.93% -13.58% 0.19%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -1.32% -4.74% -4.66% 0.19%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -3.29% -8.11% -12.99% 0.04%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -4.17% -9.07% -13.53% -0.21%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -1.37% -3.19% -5.06% -0.24%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. -2.42% -6.21% -10.84% -0.55%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -9.57% -13.67% -14.50% -15.17%