Dôchodok 3. PilierHodnotenie
5x

Celkový objem majetku
2015.33 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 18.09.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.21% -0.88% 1.14% 4.53%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.84% 1.98% 3.65% 4.29%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -0.19% -1.90% -1.65% 3.1%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -0.24% -3.09% -0.87% 2.59%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.05% 0.71% 0.63% 2.41%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.12% 1.46% 0.61% 2.4%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.00% -1.02% -1.41% 2.05%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.24% -1.30% -1.59% 1.58%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.23% -1.72% -2.27% 1.5%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.35% -0.34% 0.31% 1.39%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.12% -0.29% -0.57% 1.33%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.10% -0.42% -0.60% 0.96%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.02% -0.97% -0.49% 0.22%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.02% 0.03% 0.02% 0.17%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.03% -0.96% -1.26% 0.15%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.71% -14.16% -14.41% 0.05%