Dôchodok 3. PilierHodnotenie
3x

Celkový objem majetku
1815.14 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 23.09.2017
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.21% 4.38% 8.45% 4.97%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 1.65% 5.58% 7.63% 4.41%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.54% -0.56% 3.43% 4.36%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 1.46% 5.23% 5.91% 3.73%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.63% 1.41% 3.73% 2.74%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 0.25% 0.61% 1.14% 2.63%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.38% 1.09% 1.57% 2.49%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 0.85% 3.23% 2.41% 1.99%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.09% 0.19% -0.84% 1.96%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.06% 0.32% -0.51% 1.56%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.32% 2.21% 1.46% 1.52%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.02% 0.37% -0.05% 1.15%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.30% 0.96% 1.30% 0.59%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. 0.01% -0.02% -0.07% 0.32%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. 0.00% 0.09% 0.09% 0.19%