Dôchodok 3. PilierHodnotenie
10x

Celkový objem majetku
2149.30 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 23.05.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -1.58% -27.08% -29.20% 9.36%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -2.46% 5.03% -0.36% 4.19%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -1.26% 4.68% 1.64% 4.13%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -1.41% 2.23% -3.17% 2.66%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.23% 1.81% 0.75% 2.26%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -1.64% 4.55% -0.37% 2.13%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.57% 3.48% 0.08% 2%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 0.03% 2.00% 0.68% 1.58%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.36% 4.04% 1.92% 1.47%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -2.09% 2.96% -4.77% 1.38%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.10% 1.20% 0.67% 1.32%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -0.79% 1.51% -2.21% 1.26%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -0.01% 1.48% 0.51% 0.98%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -0.01% 0.23% 0.21% 0.18%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.14% 0.17% -0.40% 0.17%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -0.32% 0.71% -1.01% 0.02%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -3.17% 5.22% -16.77% -3.68%