Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2191.37 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
AXA
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 06.04.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -12.40% -10.49% -8.11% 3.03%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -16.47% -15.27% -11.56% 2.74%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -5.05% -5.23% -3.93% 1.69%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -12.99% -11.45% -10.27% 1.5%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -9.94% -8.78% -6.41% 1.21%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -3.11% -3.27% -2.07% 1%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -11.13% -9.48% -4.35% 1%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -7.36% -7.33% -5.94% 0.85%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -7.00% -6.22% -5.34% 0.69%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -3.30% -3.35% -2.22% 0.68%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -16.92% -15.84% -12.87% 0.24%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.96% -0.94% -0.85% 0.08%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s. -1.97% -1.88% -1.27% 0.04%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -3.14% -2.52% -1.95% -0.37%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -15.66% -13.56% -11.74% -1.24%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -19.89% -16.51% -13.24% -8.98%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -19.77% -17.41% -15.57% -10.07%