Dôchodok 3. Pilier

Celkový objem majetku
2878.94 mil.€
Ďalšie grafy príspevkových fondov
Príspevkové fondy
Ďalšie grafy podľa doplnkových správcovských spoločností
NN
DDS Tatra banky
STABILITA
Uniqa
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 26.06.2022
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. -7.76% -11.42% -4.41% 6.88%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -8.57% -12.27% -0.40% 5.25%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -7.31% -14.24% -5.04% 4.11%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -4.72% -8.33% -1.40% 3.94%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -7.00% -14.71% -6.64% 3.9%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -6.58% -8.92% -1.35% 3.82%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -5.41% -7.24% -0.98% 3.37%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -5.93% -9.29% -3.17% 2.49%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -2.53% -6.82% -4.34% 1.64%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -3.25% -4.95% -2.14% 1.58%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -4.36% -11.95% -6.95% 1.33%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -2.85% -9.90% -8.17% 1.28%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -2.04% -2.91% -2.10% 0.53%
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -1.48% -7.41% -7.51% 0.49%
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -1.92% -10.53% -10.39% 0.45%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. -2.57% -9.00% -7.90% 0.24%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. -0.45% -2.59% -2.90% -0.07%
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. -1.23% -6.50% -6.50% -0.22%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -9.58% -14.82% -2.00% -17.38%