Zverejnené: 28.08.2023

365 bank mení svoj cenník od 1.9.2023


Article image
365 bank upravuje poplatky pri hypotékach a pôžičkách. Zmeny sa budú týkať poplatkov za poskytnutie hypotéky, kde si klienti priplatia a predčasného splatenie hypotéky a pôžičky. Úprava sa dotkla aj poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver.

Hypotéky

Banka zvýšila poplatok za poskytnutie úveru na 0,80% z objemu úveru, min. 300 eur, max. 1.000 eur, predtým  bol poplatok 0,80% z objemu úveru, min. 250 eur, max. 1 000 eur.

Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bude vo výške:
skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru.

Nevzťahuje sa na: predčasné splatenie a mimoriadnu splátku realizovanú v období výročia fixácie úrokovej sadzby a na prvú mimoriadnu splátku vykonanú v každom kalendárnom mesiaci, pričom kumulatívne nepresiahne výška mimoriadnej splátky, resp. mimoriadnych splátok 30 % z objemu úveru v rámci jedného kalendárneho roka.

Predtým sa poplatok nevzťahoval na predčasné splatenie a mimoriadne splátky realizované v období výročia fixácie úrokovej sadzby a na mimoriadne splátky do výšky 20 % z istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Pôžičky

Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bude vo výške:
skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, max. 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru,
 • Max. 1 % z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok.
 • Max. 0,5 % z predčasne splatenej sumy výšky spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.
Nevzťahuje sa na prípady keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur.

Predtým bolo predčasné splatenie pôžičky bez poplatku.

Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver
Platné pre spotrebiteľské úvery poskytnuté do 08.09.2023 (vrátane):
 • Základný balík (mesačne) 0,12 % zo sumy poskytnutého úveru.
 • Komplexný balík (mesačne) 0,14 % zo sumy poskytnutého úveru.

Platné pre spotrebiteľské úvery poskytnuté od 09.09.2023 (vrátane).
 • Súbor poistenia Štart (mesačne) 0,15 % zo sumy poskytnutého úveru.
 • Súbor poistenia Základ (mesačne) 0,15 % zo sumy poskytnutého úveru.
 • Súbor poistenia Štandard (mesačne) 0,20 % zo sumy poskytnutého úveru.
 • Súbor poistenia Prémium (mesačne) 0,30 % zo sumy poskytnutého úveru.

V ponuke ostáva súbor poistenia Senior (mesačne) 0,22 % zo sumy poskytnutého úveru. Predtým sa poistenie nevzťahovalo sa na pôžičky poskytnuté cez mobilnú aplikáciu a Internet banking.

Predtým to bolo:
 • Základný balík poistenia schopnosti splácať úver (mesačne) 0,12 % zo sumy poskytnutého úveru.
 • Komplexný balík poistenia schopnosti splácať úver (mesačne) 0,14 % zo sumy poskytnutého úveru.
 • Senior balík poistenia schopnosti splácať úver (mesačne) 0,22 % zo sumy poskytnutého úveru.

Porovnať všetky úvery môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách