Zverejnené: 14.12.2020

Akceptuje banka pri hypotéke akúkoľvek nehnuteľnosť?


Article image

Ak si beriete hypotéku, vo väčšine prípadov zakladáte nehnuteľnosť, ktorú kupujete prostredníctvom hypotéky. Ak chcete dofinancovať výstavbu rozostavaného domu, založíte rozostavaný dom.  Banky môžu akceptovať ako zábezpeku aj iné nehnuteľnosti, samozrejme so súhlasom jej majiteľa. V týchto prípadoch si banky každú nehnuteľnosť dôkladne preverujú.

Banky môžu financovať iba nehnuteľnosti na území Slovenska, zapísané v katastri nehnuteľností, bez tiarch (hlavne bez zápisu práva dožitia nejakej osoby, bez exekúcií, súdnych sporov a pod.) a bez záložných práv, s výnimkou tých, ktoré banka akceptuje, prípadne uvedie spôsob ich akceptácie.

Na čo banka dáva pozor pri nehnuteľnostiach?

Ak si vyberáte nehnuteľnosť, ktorú chcete financovať prostredníctvom hypotéky, venujte tomu veľkú pozornosť. Overte si, ako je vybraná nehnuteľnosť definovaná v liste vlastníctva. Ak je  charakterizovaná ako byt alebo dom, banka by nemala mať problém s jej založením. 

Ak podľa listu vlastníctva chcete založiť nebytový priestor, chatu alebo apartmán, pripravte sa na to, že banky tento typ nehnuteľnosti financujú len obmedzene. 

Ak je v liste vlastníctva zapísaná ťarcha vo forme práva doživotného užívania, banky taktiež takéto nehnuteľnosti neakceptujú. Preto sa odporúča pred vybavením hypotéky právo doživotného  užívania zrušiť. 

Aké nehnuteľnosti určuje Centrálna banka na bývanie

 • byty a nehnuteľnosti určené svojou povahou na bývanie; 
 • rozostavané bytové a nebytové priestory, ktoré budú skolaudované ako byty; 
 • rozostavané a skolaudované rodinné domy; 
 • stavebné pozemky a zastavané plochy a nádvoria patriace k bytovým budovám. 

Tieto nehnuteľnosti je možné financovať hypotekárnym úverom s dobou splatnosti 30 a viac rokov. 

 

Založenie bytu

Mnoho ľudí využíva hypotekárny úver na kúpu bytu. Zdá sa to byť jednoduché, ale aj v tomto prípade môže nastať situácia, kedy vybratým bytom nie je možné banke ručiť.

Aké prekážky sa môžu vyskytnúť?

 • byt je v exekúcií
 • byt sa nachádza v rodinnom dome bez samostatného vchodu
 • dedičské konanie, ktorého predmetom je byt, ktorý chcete kúpiť
 • byt je v obytnom dome a  nemá vyriešenú prístupovú cestu
 • v byte boli vykonané zmeny, ktoré neboli povolené (napr. zmenená dispozícia bytu)

 

Založenie rodinného domu

Pri ručení rodinným domom sa môže vyskytnúť zopár vážnych prekážok, kedy sa môže stať, že vám banka zamietne vybranú nehnuteľnosť a budete sa musieť poobzerať po inej.

Aké prekážky sa môžu vyskytnúť?

 • na liste vlastníctva je vecné bremeno, je zapísané právo doživotného užívania pre nejakú osobu
 • rodinný dom nie je vhodný užívania trvalého obývania
 • k rodinnému domu neexistuje prístupová cesta vo vlastníctve majiteľa domu/obce/mesta
 • na nehnuteľnosti sú právne nevysporiadané stavby a iné stavebné zmeny

Založenie rozostavaného domu

V niektorých prípadoch je možné ručiť aj rozostavanou stavbou. Táto nehnuteľnosť však musí mať pevné základy a murivo prízemia aspoň do výšky 1 meter. Takúto stavbu treba dať zamerať geodetovi, ktorý vyhotoví geometrický plán a stavba sa zapíše do listu vlastníctva aj do katastra nehnuteľností. 

 

Založenie chaty

Aby banka akceptovala okrem klasických nehnuteľností ako dom či byt,  aj chatou,  musí byť  splnených niekoľko podmienok:

 • chata sa musí nachádzať v lukratívnej oblasti
 • môže slúžiť na trvalé alebo celoročné bývanie (musí to byť uvedené aj v znaleckom posudku)
 • k chate je vysporiadaná prístupová cesta
 • musí byť riadne skolaudovaná
 • je postavená na základe riadneho stavebného povolenia

 

Založenie pozemku

Banky akceptujú a financujú iba stavebné pozemky. Ak to nie je uvedené v liste vlastníctva, banka bude trvať na tom, aby klient predložil Územno-plánovaciu informáciu. Je to potvrdenie, ktoré vydáva miestno-príslušný stavebný úrad. Na potvrdení bude uvedené presne v zmysle územného plánu, o aký typ parcely ide. Ak na pozemku nie je možné stavať, takýto typ pozemku banky neakceptujú..

 

Nehnuteľnosť určená na podnikanie

Nehnuteľnosti, ktoré sú určené na podnikanie, sú financované len ojedinelé a financujú sa  prostredníctvom podnikateľských úverov. Hypotéky pre fyzické osoby sú určené na financovanie nehnuteľností, ktoré sú určené na bývanie. Rozhodujúce je to, ako je daná nehnuteľnosť zapísaná v liste vlastníctva.

Každá banka má svoje špecifické požiadavky na zakladanú nehnuteľnosť. Preto odporúčame nájsť si skúseného hypotekárneho špecialistu, ktorý pracuje s bankami, a ktorý vám poradí, ktorá banka je pre vás najvýhodnejšia.

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom hypotéky a podmienok na jej získanie, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky.

 

Porovnanie hypoték TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách