Zverejnené: 18.08.2020

Ako si môžete vylepšiť svoj dôchodok


Article image
Na Slovensku máme niekoľko možností, ako si vylepšiť svoj budúci dôchodok. Existuje druhý pilier, tretí pilier, ale aj množstvo možností, ako si vytvoriť svoj vlastný, dobrovoľný, štvrtý dôchodkový pilier. V tomto článku sa dozviete viac o treťom dôchodkovom pilieri. Či sa oplatí, aké sú jeho výhody. A ak sa preň rozhodnem, ako si v ňom sporiť na dôchodok.


Ako funguje 3.pilier

Tretí pilier je zaujímavý z dvoch dôvodov. Prvým je zapojenie zamestnávateľa do môjho dôchodkového sporenia, druhým možnosť využiť daňovú výhodu.
Každý zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či svojim zamestnancom bude prispievať, alebo nie. Ak sa rozhodne prispievať, zvolí si výšku príspevku, lehotu splatnosti, ale môže napríklad podmieniť platenie príspevkov príspevkami svojich zamestnancov. Všetkým, ktorým zamestnávatelia prispievajú do 3.piliera, vrelo odporúčam do neho vstúpiť.

Pokiaľ ide o výšku príspevkov, najčastejšie sú to dve percentá z vymeriavacieho základu (prípadne z hrubej mzdy). Takže, ak zamestnávateľ prispieva dvomi percentami a rovnakou sumou si prispieva zamestnanec, ide v zásade o stopercentné zhodnotenie vkladu hneď na začiatku. A takúto výhodu by sme hľadali márne pri iných typoch sporenie na dôchodok.

Sporenie v treťom pilieri je zároveň daňovo zvýhodnené. Sporitelia majú možnosť odpočítať si od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok. Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. Ak niekto vstúpil do 3  piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.
 

Aký fond si vybrať

Pokiaľ vám do dôchodku ostáva desať a viac rokov, odporúčame radšej voliť rastové fondy, akciové fondy. Jednoducho tie, ktoré investujú čo najväčší podiel do akcií. U týchto je najväčší potenciál zaujímavejších výnosov.  Ak vám do dôchodku ostáva menej ako 10 rokov, rozumné je zvážiť aj vyvážené fondy, u ktorých je menšia pravdepodobnosť výraznejších výkyvov vo výkonnosti (tzv. volatilia).

Pokiaľ si meníme fond v rámci tej istej spoločnosti, zmena je bez poplatku. Pokiaľ si však meníme DDS-ku, môžeme sa stretnúť s poplatkom. A to za predpokladu, že DSS-ku zmeníme do jedného roka, od kedy sme do nej vstúpili. Inak je tiež bez poplatku.
 

Pre koho je 3.pilier povinný

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce je vstup do 3. piliera povinný a zamestnávatelia im musia prispievať. Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Je to práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie.
 
Aktuálny prehľad výkonnosti fondov v 3.pilieri TU.
Aktuálny prehľad výkonnosti fondov v 2.pilieri TU.


Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách