Zverejnené: 23.05.2023

Ako si postaviť vlastný dom – II. Časť


Article image
Ak už máte kúpený stavebný pozemok, tak ďalším krokom bude oslovenie projektanta, ktorý vám vypracuje projektovú dokumentáciu vášho budúceho domu. Cena projektovej dokumentácie na mieru predstavuje 10 až 15 % z obstarávacích nákladov stavby. Projektant vám dokáže vytvoriť projekt presne podľa vašich predstáv a reálnych podmienok na vašom stavebnom pozemku. K dispozícii sú aj možnosti zakúpenia projektu katalógového rodinného domu, kde sa cena pohybuje nad 1 000 eur.

Ako si správne vybrať projekt domu

Pri výbere vhodného projektu je potrebné zohľadniť viacero faktorov, ako sú::
Výber dispozície - vhodné priestorové riešenie je dôležitým faktorom pre spokojné bývanie v rodinnom dome. V ponukách nájdete aj veľkometrážne, klasické, ale aj menšie projekty.

Veľkosť a osadenie domu ráta s vlastnosťami aké má stavebný pozemok, samotné  rozmery stavebného pozemku majú vplyv na výber vhodného projektu

Cena výstavby rodinného domu je rozhodujúcim faktorom pri výbere vhodného rodinného domu. Požiadavka na zväčšovanie obytnej či úžitkovej plochy má vplyv na cenu výstavby. Preto je potrebné zosúladiť nároky na dispozičné riešenie, vybavenie domu a finančné možnosti. Pri svojpomocnej stavbe domu môžete cenu vášho domu znížiť až o 40%, oproti tomu, keby ste si dom dali postaviť na kľúč. Ale nezabúdajte, že všetko má svoje výhody aj nevýhody.

Projektová dokumentácia

Vypracovaním projektovej dokumentácie sa začína samotný proces stavby rodinného domu a preto sa mu nevyhne nikto, kto sa chystá stavať. Projektová dokumentácia predstavuje rozsiahly súbor schém a výkresov doplnených textovou časťou. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzor aj funkčnosť.

Návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu sa dodáva vo viacerých vyhotoveniach, najčastejšie piatych.

Projektová dokumentácia sa skladá z projektu:
  • architektonického,
  • konštrukčného, vnútorných inštalácií vody a kanalizácie, plynu,
  • ústredného kúrenia,
  • elektrických inštalácií.

Architektonický projekt

Architektonická štúdia predstavuje najdôležitejšiu formu projektovej dokumentácie. Ide o premietnutie zámeru do konkrétnej podoby a predstavy v rámci dispozičného riešenia stavby a jej prevádzky. Tu je k  dispozícii celý vizuál stavby a určené materiály, ktoré sa pri realizácii použijú.

Textová časť projektu obsahuje základné údaje o stavbe, ako je popis dispozičného a technického riešenia stavby a jej prevádzku. Uvádza sa tu napojenie na okolitú výstavbu a popis architektonického a dizajnového riešenia.

Výkresová časť sa zameriava na výkresy pôdorysu projektu, vizualizáciu stavby, jej osadenie a napojenie na inžinierske siete a dopravu. 

 

Konštrukčný projekt obsahuje:

  • technickú správu ku konštrukčnému projektu,
  • konštrukčnú schému,
  • súpis oceľových prvkov,
  • realizačné výkresy prvkov a detailov konštrukcie.

Projekt vnútorných inštalácii vody, ústredného kúrenia, plynu a kanalizácie

Obsahuje technickú správu inštalácie vodovodu a kanalizácie, ústredného kúrenia, rozvodu plynu, technické výkresy všetkých prvkov inštalácie, ich umiestnenie v dome, pôdorysy pre každú inštaláciu samostatne, schémy napojenia vodomeru a plynomeru.

Projekt vnútorných elektroinštalácii

Obsahuje technickú správu vnútornej elektrickej a bleskozvodnej inštalácie, schému rozvádzača z ochranou pred prepätím, výkresy Inštalácií elektrických a bleskozvodu na pôdorysoch podlaží a strechy.
 
TIP OD NÁS: Projekt je najdôležitejšia časť príprav pre váš nový domov. Nepodceňujte ju, nekupujte od kohokoľvek, kto nemá všetky povolenia na tvorbu takýchto dokumentov.
 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách