Zverejnené: 06.08.2020

Aký je proces schválenia hypotéky?


Article image  
Hypotéka je úver určený na bývanie - kúpa bytu alebo domu, rekonštrukcia domácnosti, na stavbu vlastného rodinného domu alebo refinancovanie. Veľa ľudí, ktorí o hypotekárnom úvere rozmýšľajú, nevie, na čo všetko sa majú pripraviť a ako takéto vybavovanie vlastne prebieha. 


Výber banky

Vybrať si banku je dôležitý krok  a nemali by ste ho podceniť, pretože rozhodne o výhodnosti a nevýhodnosti vášho budúceho úveru. Na bankovom trhu je široká ponuka hypotekárnych úverov. Líšia sa v úrokových sadzbách, maximálnych dobách splatnosti úveru, poplatkoch, výške úveru v pomere k cene nehnuteľnosti, možnostiach mimoriadnych splátok úveru a pod. Odpoveď, ktorá banka poskytuje najvýhodnejší hypotekárny úver neexistuje.

Preto je potrebné pobehať všetky banky a porovnať si jednotlivé ponuky. Ak si to časovo nemôžete dovoliť, oplatí sa využiť služby finančného poradcu, ktorý ovláda úverové produkty všetkých bánk. Finančný poradca vám vypracuje analýzu výhod a nevýhod jednotlivých produktov. 

Porovnať hypotekárne úvery si môžete aj  prostredníctvom Finančného Kompasu  - Hypotéky.  Podľa vlastných potrieb a požiadaviek si namodelujete a porovnáte parametre hypotekárnych úverov ponúkaných jednotlivými bankami. Zúžite si tak výber bánk a hypoték, ktoré najviac spĺňajú vaše požiadavky.

Všeobecné kritéria a podmienky pri hypotéke

Aby ste získali hypotekárny úver, musíte mať v prvom rade dostatočný príjem. Banka si overuje nielen príjem, ale aj dosiahnuté vzdelanie, dĺžku pracovného pomeru u zamestnávateľa alebo dobu podnikania. Dôležitou súčasťou overovania je aj finančná minulosť, čiže rôzne úverové registre a to, ako klient v minulosti splácal svoje finančné záväzky. 

Okrem toho je potrebné mať nehnuteľnosť na založenie, čo je forma zábezpeky splatenia hypotéky. Založiť je možné kupovanú aj rozostavanú nehnuteľnosť, ale aj nehnuteľnosť tretej osoby, ale len s jej súhlasom. Hodnota nehnuteľnosti sa určuje prostredníctvom znaleckého posudku. V niektorých prípadoch banka posudzuje hodnotu nehnuteľnosti podľa vlastných kritérií. Ak banka na základe vlastného interného ocenenia ocení nehnuteľnosť na menšiu sumu, bude sa pri výške hypotekárneho úveru orientovať podľa svojho vlastného ocenenia. 

Proces schválenia hypotéky

Splniť podmienky na hypotéku znamená prejsť si celým procesom od úvodného podania žiadosti až po definitívne potvrdenie udelenia a poskytnutia hypotéky. Celý tento proces má viacero fáz a začína podaním žiadosti spolu so všetkými potrebnými dokumentmi. Podľa toho, čo všetko klient dokladuje, koľko si požičiava, akú má bonitu a akú nehnuteľnosť zakladá, trvá aj vybavenie hypotéky. 

Podanie žiadosti - banka na základe krátkej žiadosti o úver na pobočke, súhlasu so spracovaním osobných údajov a na základe osobných údajov spraví rýchle zistenie cez bankový úverový register, či môže vôbec žiadateľovi hypotéku poskytnúť. Overujú sa najmä finančná história a dostupné informácie o bonite žiadateľa.

Klient doloží doklady – klient doloží potrebné doklady k výške príjmu, list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti, znalecký posudok, návrh kúpnej zmluvy. Banka si overí výšku a typ príjmu, overí si bonitu klienta, taktiež sa zameria na hodnotu nehnuteľnosti a v prípade potreby si overí aj splnenie iných podmienok.

Banka skôr, ako schváli hypotéku overuje:
 • či  je žiadateľ zamestnaný alebo podnikáte
 • či má pravidelný bankou akceptovateľný príjem
 • aká je výška príjmu žiadateľa či už z pracovného pomeru alebo podnikania
 • či je pracovný pomer na dobu neurčitú prípadne ako dlho žiadateľ podniká
Príjmy, ktoré banky pri žiadosti o hypotekárny úver akceptujú:
 • príjem z nezávislej činnosti
 • príjem z podnikania
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti
 • rodičovský príspevok
 • prídavky alebo výživné na deti
 • príjem zo starobného, invalidného a vdovského dôchodku z opatrovateľského príspevku
 • za určitých podmienok banky akceptujú aj diéty
Schválenie úveru - na základe žiadosti, podľa posúdenia klienta a podľa posúdenia zakladanej nehnuteľnosti banka ponúkne žiadateľovi schválenie úveru za presne určených podmienok. Ide najmä o podmienky ohľadom výšky hypotekárneho úveru, doby splatnosti, úrokovej sadzby. Ak klient návrh príjme, banka mu schváli úver.

Celý proces schválenia je individuálny. Trvá niekoľko dní ale aj  niekoľko týždňov. V každej banke a u každého klienta to môže byť iné.

Podpis zmluvy a čerpanie úveru -  po schválení návrhu klientom a ak sú podmienky pre hypotéku splnené, nasleduje podpis úverových zmlúv, záložných zmlúv a iných potrebných dokumentov. Banka po prijatí návrhu vkladu na kataster uvoľní finančné prostriedky podľa dohody,  buď na vyplatenie kúpnej ceny, prípadne na začiatok stavby nehnuteľnosti.

Pred čerpaním úveru banka vyžaduje poistiť nehnuteľnosť na sumu zodpovedajúcu minimálne výške poskytnutého úveru a zároveň vinkulovať poistné predmetnej nehnuteľnosti v prospech banky.

Nie je nutné obchádzať všetky banky. Všetky podrobné  informácie môžete získať z pohodlia domova, stačí zadať základné údaje TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách