Zverejnené: 15.03.2017

Anuitné splácanie


Najčastejšie využívaný typ splácania

Je štandardným a najčastejšie využívaným typom splácania, kde počas celej doby splatnosti úveru máte výšku splátky rovnakú (samozrejme ak sa nezmení úrok). Splátku tvorí časť istiny úveru a časť úrokov. Pri anuitnom splácaní je v prvých rokoch najväčšia časť splátky práve časť úrokov, ktoré postupne klesajú a zvyšuje sa časť splácanej istiny. Pri progresívnom splácaní sú splátky na začiatku splácania úveru nízke a postupne sa zvyšujú podľa stanoveného percenta a v presne stanovených obdobiach. Postupne sa teda splácaním zvyšuje splátka, napr. každý rok stúpne splátka o 2% po dobu napr. 3 rokov, potom ďalšie 3 roky bude splátka stúpať ročne o 3% apod. Pozor však, nejde o zvyšovanie úrokovej sadzby, ide len o navyšovanie výšky splátky, teda podielu splácanej časti istiny v zložení splátky.

V zásade platí, že pri anuitnom splácaní preplatíte na úrokoch menej ako pri progresívnom splácaní.

Progresívne splácanie je zase výhodnejšie vtedy, ak potrebujete schváliť vyššiu výšku úveru ale Váš príjem zatiaľ nie je v požadovanej výške. Banka však predpokladá, že Váš príjem bude v budúcnosti rásť.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách