Zverejnené: 18.04.2017

Bankové poplatky


Hodnotenie
1x

Bankové poplatky predstavujú cenu za bankové služby a produkty (hypotéky, požičky, účty a pod.).

Každá banka má povinnosť zverejňovať sadzobník poplatkov na svojich pobočkách, ale aj na svojej webovej stránke. Banky sú povinné  informovať klientov o všetkých zmenách poplatkov za služby a produkty, ktoré poskytujú klientom. Národná banka Slovenska má zverejnený súhrn poplatkov a iných úhrad vyžadovaných bankou od klienta.