Zverejnené: 17.03.2020

Banky ľuďom v čase pandémie koronavírusom ponúkajú odklad splátok úverov


Article image
Šíriaca sa pandémia koronavírusu zasiahla do nášho každodenného života. Mnohí z nás  neplánovane ostanú doma.  Tisícky rodín tak prídu o časť svojich príjmov, čo môže vážne ohroziť splácanie ich úverov. Tí čo majú finančnú rezervu, preklenú túto vážnu životnú situáciu jednoduchšie. No nie každý je pripravený na podobné neočakávané situácie. Preto už viaceré banky kvôli koronavírusu umožňujú ľuďom odložiť ich splátky úverov po dobu 1 až 6 mesiacov.

Odklad splátok bol v bankách možný aj doteraz, nárok naň však mali len vtedy, keď banku presvedčili, že ich problémy sú dočasné.

Ak sa klientovi finančná situácia zlepší, môže hypotéku alebo pôžičku začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára, alebo môže realizovať mimoriadne splátky.

Ako postupovať pri odklade splátok

Skôr ako sa dostanete do situácie, že už nebudete vedieť z mesačného príjmu splácať úver ale viete, že takáto situácia môže nastať, navštívte svoju banku a informujte sa, ako túto situáciu môžete riešiť.

Banka vám môže navrhnúť odklad splátok úveru, ale bude od vás požadovať preukázanie dôvodu zníženia vášho príjmu (napr. potvrdenie OČR alebo PN). Čo je veľmi dôležité, predtým ako požiadate o odklad splátok, aby ste v čase požiadania odkladu neboli v omeškaní so splácaním úveru. Ak by ste boli v takom meškaní, je na zvážení banky, či vám odklad splátok povolí.

Banka vám ponúkne buď odklad splátky istiny alebo odklad celej splátky úveru. Počas obdobia odkladu sa vám naďalej kumuluje úrok, ktorý budete musieť neskôr zaplatiť spolu s odloženými splátkami istiny.

Po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok banka pripraví dodatok k zmluve o  úvere, ktorý podpisujú všetci účastníci úverového vzťahu. Váš splátkový kalendár sa zastaví a banke budete splácať zníženú splátku, prípadne žiadnu, podľa toho, či ste požiadali len o odklad splátky istiny alebo odklad celej splátky úveru.

Záznam v úverovom registri

Zároveň platí, že klient si odkladá splácanie istiny, nie úrokových platieb. Odklad splátky istiny však znamená nepríjemný zápis v úverovom registri. Tento krok totiž znamená, že klient reštrukturalizuje (prispôsobuje) svoj úver a získava status dlžníka. Takýto záznam zostáva v registri ešte päť rokov po splatení úveru a môže znamenať, že klient bude mať problém získať ďalší úver. 

Je na jednotlivých bankách, ako budú odklady splátok zo súčasnosti,  keď je pandémia koronavírusu posudzovať v budúcnosti. Ak ich nebudú brať ako negatívny záznam, zmenilo by to situáciu mnohým ľuďom. Toto riešenie by znížilo finančné ťažkosti počas najbližších týždňov.

Odporúčame, aby si každý dôkladne zvážili akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach, nakoľko úprava podmienok úveru môže klientom spôsobiť v budúcnosti problémy pri žiadostiach o ďalší úver alebo pri refinancovaní úveru.
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.  Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.


Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách