Zverejnené: 20.09.2019

Čo s hypotékou ak sa rozvádzate, alebo ste stratili prácu?


Article image

Hypotéka je úver, ktorý sa spláca desiatky rokov, preto je vhodné si ho poistiť. Nikto z nás nevie, aké budú jeho príjmy, zdravie v budúcnosti a čo bude napríklad za 10 rokov.  Hlavnou úlohou poistenia hypotéky je pomôcť pri problémoch s jej splácaním, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách. Tie môžu nastať pri splácaní dlhodobého úveru pravdepodobnejšie ako pri krátkodobom úvere. Poistenie úveru sa dá získať priamo pri podpise zmluvy o úvere. 

Hypotéka po rozvode

Počas rozvodu je dôležité vysporiadať si nielen majetok, ale aj dlhy, ako napríklad  hypotéku, ktorá je záväzkom na desiatky rokov. Po rozvode manželstva  v hypotéke ostanú ako dlžníci obaja bývalí manželia s povinnosťou splácať. Banku totiž nezaujíma vzájomný vzťah dlžníkov, ale zaujíma ju, aby sa jej požičané peniaze vrátili.

Ak sa manželia dohodnú, že budú splácať hypotéku ako doposiaľ, tak jedinou zmenou je úprava listu vlastníctva nehnuteľnosti, na ktorej sa stanoví presný podiel, väčšinou je to  1:1. Exmanželia majú k nehnuteľnosti rovnaké povinnosti ale aj práva. Vo väčšine prípadov manželia spolu už nechcú bývať, vtedy jeden z manželov, ktorý ostáva bývať v splácanej nehnuteľnosti, platí tomu druhému prenájom bývania. Ak ani táto možnosť neprichádza do úvahy, nehnuteľnosť sa dá prenajať tretej osobe. 

Ako postupovať, aby po rozvode ostal na hypotéke iba jeden z exmanželov

Exmanželia sa v prvom rade musia dohodnúť, kto v úvere ostane. Potom požiadajú banku o zmenu zmluvných podmienok. Banka overí výšku príjmu a výdavkov toho človeka, ktorý na hypotéke ostane ako dlžník aj naďalej. Ak jeho príjmy sú dostačujúce, aby mohol hypotéku splácať sám, banka za poplatok (v niektorých bankách až do 200 €) zmení úverovú zmluvu a na úvere ostane len jeden dlžník.

Predčasné splatenie hypotéky

V prípade, ak ani jeden z exmanželov nemá dostatočný príjem, vtedy banka nedovolí zmenu v hypotekárnej zmluve a aj po rozvode sú obaja exmanželia povinný splácať hypotéku. Môžu sa dohodnúť na predaji nehnuteľnosti a vyplatení spoločnej hypotéky. Exmanželia, ktorí sa rozhodnú pre predčasné splatenie úveru, musia rátať s tým, že banka si môže účtovať sankčné poplatky za predčasné vyplatenie hypotéky. Ak do úplného splatenia úveru zostáva ešte dlhý čas, môže byť predčasné splatenie úveru pre výšku sankčných poplatkov nevýhodné.

Prenos hypotéky na nového dlžníka

Jedna z možností je aj nájsť nového dlžníka, ktorý sa stane majiteľom nehnuteľnosti a zároveň na seba prevezme aj záväzok v podobe hypotekárneho úveru. S touto možnosťou musí súhlasiť aj banka, pričom nového dlžníka bude posudzovať ako pri bežnej žiadosti o úver.

Práceneschopnosť alebo strata zamestnania

Ak sa náhle ocitnete bez práce, alebo ochoriete, vyhnite sa chybám, ktoré by vás mohli pripraviť o poistné plnenie z poistenia. Ak vás chcú prepustiť z organizačných dôvodov, nepodpisujte dohodu so zamestnávateľom. Pretože ak sa dohodnete na výpovedi dohodou, tak tento spôsob ukončenia pracovného pomeru patrí medzi výluky z poistenia úveru. Peniaze z poistenia dostanete len v prípade, ak v dohode bude uvedené, že je to z organizačných dôvodov, alebo ak zamestnávateľ porušil pracovnú zmluvu.

Na  peniaze z poistenia kvôli strate zamestnania si môžete nárokovať až po uplynutí 90 dní od dojednania poistenia a pri poistení PN po uplynutí 30 dní. Aby Vám poisťovňa uznala poistnú udalosť musíte byť nezamestnaný aspoň 60 dní.

V rámci poistenia pracovnej neschopnosti a straty zamestnania je poistné krytie obmedzené na maximálne 12 úverových splátok z jednej poistnej udalosti. Počas celej doby poistenia vám poisťovňa v prípade straty práce či choroby môže preplatiť až 36 mesačných splátok, teda poistné si môžete uplatniť aj viackrát.

Čo so zdedenou hypotékou?

V prvom rade si zistite, či bol úver poistený pre prípad smrti a či mal dlžník aj spoludlžníka. Ak áno, máte o starosť menej, lebo úver splatí buď poisťovňa alebo spoludlžník.

V prípade, ak zosnulý mal úver sám a nemal ho poistený, bude ho musieť splácať dedič po ukončení dedičského konania. Máte možnosť dlh odmietnuť, ale v tom prípade prídete aj o dedičstvo. Ak to urobíte, už nemôžete zdediť ani prípadné úspory, či iné nehnuteľnosti zosnulého. Ďalšou z možností je prevziať dlh a snažiť sa predať nehnuteľnosť aj s úverom.

Ak sa stane takáto udalosť v rodine, kontaktujte ihneď banku. Vyhnete sa tak upomienkam kvôli nesplácaniu úveru. Banka úročenie a poplatky pri hypotekárnom úvere pozastaví až do ukončenia dedičského konania.

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách