Zverejnené: 04.03.2020

ČSOB mení od 1.1.2016 svoj cenník


Article image

Od 1. januára 2016 budú zmeny v poplatkoch pri: Účet, Platobná karta, Elektronické bankovníctvo, Úver – Pôžička.

Účet - balíky služieb

Zmena bude v rámci bezplatnej služby za účet ak priemerný mesačný stav úspor klienta v ČSOB dosiahol: 

 

  • ČSOB POHODA  15 000 €,  predtým  to bolo 10 000 €
  • ČSOB EXTRA POHODA   20 000 € predtým  to bolo  15 000 €

 

Základný bankový produkt bude bez poplatku,  predtým bol poplatok 1 € mesačne.

Banka nebude inkasovať poplatky za zrušenie účtov, predtým si klient zaplatil  pred uplynutím 12 mesiacov od dátumu zriadenia účtu 7 €.

Výpis z účtu mesačne elektronicky bude bez poplatku  a výpis zasielaný mesačne poštou s poplatkom  1 €, predtým zasielanie výpisov elektronicky alebo poštou mesačne bolo bezplatné.

Poskytnutie informácie o pohyboch a zostatkoch na účte poštou  Študentský účet FUN účet bude bez poplatku, predtým bol poplatok 0,60 € mesačne.

 

Platobné karty

Debetné karty 

VISA Electron CL, VISA Classic CL, Debit MC CL, Debit Gold MC CL

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR bude s poplatkom 2 €, predtým bol poplatok 1,50 €. *


Kreditná karta

Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky  poplatok budú skutočné náklady,  predtým bola výzva s poplatkom 35 €.


Elektronické bankovníctvo

Informačné SMS (Informačné správy z ČSOB Info 24 a potvrdzovacie SMS) bude  s poplatkom 0,10 €/1SMS, predtým 0,07 €/1SMS.*


Hypotéka

Spracovanie úveru bude za poplatok   0,80 % min 250 € max 1 000 €,  predtým bol poplatok 0,80 % min 150 € max 1 000 €.

Potvrdenie vystavené na základe žiadosti klienta pri Spotrebnom úvere bude vystavené za  poplatok  41,67 € (+ DPH), predtým bol poplatok 16,67 € (+ DPH) a za expresné vystavenie potvrdenia poplatok 41,67 € (+ DPH).


Spotrebný úver - Pôžička

Predčasné splatenie (úplné alebo čiastočné) mimoriadnou splátkou 1 % z objemu mimoriadnej splátky (Ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok.) a 0,5 % z objemu mimoriadnej splátky (Ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok)


Poplatok nie je účtovaný, ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 €, predtým bolo bez poplatku

Povolené prečerpanie a Spotrebný úver  náklady spojené s vymáhaním pohľadávky budú skutočné náklady,  predtým bola Výzva s poplatkom 35 €.

 * Zmena sa týka iba klientov, ktorý nemajú službu zahrnutú v balíku služieb.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách