Zverejnené: 01.08.2019

DDS - výnosy jednotlivých fondov


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.
Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch:

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

AXA Globálny akciový dôchodkový fond  4,36 %
NN Rastový príspevkový fond  4,20 %
NN Vyvážený príspevkový fond  2,90 %
Tatra banka Comfort life 2050  1,87 %
AXA Príspevkový doplnkový dôchodkový fond  1,57 %
AXA Indexový globálny dôchodkový fond  1,51 %
Tatra banka Comfort life 2040  0,98 %
Stabilita Stabilita akciový príspevkový fond  0,94 %
NN Konzervatívny príspevkový fond  0,70 %
NN Dôchodkový výplatný fond  0,61 %
Stabilita Stabilita príspevkový fond  0,54 %
NN Indexový príspevkový fond  0,38 %
Tatra banka Comfort life 2030  0,35 %
Tatra banka Comfort life 2020  0,20 %
AXA Výplatný doplnkový dôchodkový fond  0,20 %
Stabilita Stabilita výplatný fond  0,16 %
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,17 %


Aktualizácia údajov k 1.8.2019

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách