Zverejnené: 12.1.2017

Dobropis poistného


Hodnotenie
0x

Vzniknutý kladný rozdiel medzi poistným, ktoré je predpísané a ktoré už poistník uhradil (preplatok poistného), na základe čoho sa poskytne poistníkovi dobropis.