Zverejnené: 19.04.2017

Finančný sprostredkovateľ


Finančný sprostredkovateľ radí klientovi na základe zmluvy, ktorú má s finančnou inštitúciou. Zmluva zahŕňa aj odmenu pre  finančného sprostredkovateľa. 

V prípade, ak klient má záujem o hypotéku, finančný sprostredkovateľ  mu predloží ponuku banky a aj v mene banky uzavrie s klientom zmluvu, ak klient  spĺňa podmienky pre poskytnutie samotného úveru. Odmenu za sprostredkovanie dostane od banky, s ktorou má podpísanú zmluvu. Informáciu a odbornú radu  je finančný sprostredkovateľ oprávnený poskytnúť len vo vzťahu ku konkrétnej finančnej službe, ktorá má byť poskytnutá.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách