Zverejnené: 11.04.2017

Garančná lehota


Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v prípade úmrtia v dôsledku ochorenia.  Platnosť poistenia sa odloží, napríklad o jeden, dva alebo tri roky.

V prípade takéhoto ustanovenia v zmluve o životnom poistení osôb, ak by takúto zmluvu uzatvorila osoba trpiaca vážnou chorobou, bez toho aby upozornila poisťovňu na túto chorobu, by počas prvého roka (dvoch, troch rokov) poistenia, ak by nastala smrť poisteného, poisťovňa nevyplatila poistné plnenie.

Poisťovňa preveruje, či poistený o chorobe vedel, alebo mohol vedieť. Poistné plnenie sa poskytuje len vtedy, ak poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy o svojej chorobe nevedel. Takýmto spôsobom sa niektoré poisťovne bránia pred podvodníkmi a špekulantmi.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách