Zverejnené: 23.08.2019

Hypotéka na firmu


Article image

Ak o hypotéku žiada zamestnaný človek, pri žiadosti o hypotéku stačí obvykle potvrdenie od zamestnávateľa a pracovná zmluva na dobu neurčitú. Živnostníci a konatelia eseročiek sú však posudzovaní podľa iných kritérií.

Základným predpokladom pre uznanie hypotéky je mať zisk. Banka si sama na základe daňového priznania vypočíta priemernú výšku mesačného príjmu.  Z vypočítaného príjmu sa odpočíta suma životného minima na bežné výdavky žiadateľa a jeho rodiny plus povinná finančná rezerva na žiadateľa,  následne sa odrátajú splátky existujúcich úverov a do zvyšnej sumy sa musí zmestiť výška splátky nového úveru.

Mnohé banky už vedia o snahe podnikateľov zaistiť si čo najnižšie dane a tak v niektorých prípadoch môžu pristúpiť k výpočtu hypotéky na základe obratu, no vždy berú do úvahy len jeho časť v rozmedzí od 10 do 50%. Z tej časti sa vypočíta priemerný príjem. 

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzením 

Konateľa posudzuje banka ako štandardného zamestnanca. Majiteľovi s. r. o. posudzuje príjem na základe priznaného zisku, alebo po splnení bankou stanovených kritérií vie príjem banka posúdiť aj na základe obratu spoločnosti. V prípade spoločností s ručením obmedzením môžu vznikať rôzne kombinácie vzťahu k majetku spoločnosti. Podľa nich banka aj posudzuje príjem.

Jediný vlastník spoločnosti

V prípade jediného vlastníka spoločnosti je možné akceptovať jeho príjem vo výške 10 % z obratu. Podmienkou je kladné daňové priznanie. Takýto klient musí priniesť do banky daňové priznanie spoločnosti za obdobie posledného kalendárneho roka, potvrdenie o výške daňovej povinnosti spoločnosti, a podobne ako SZČO aj doklad preukazujúci príjem/obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním.

Žiadateľ  – spoluvlastník s. r. o.

Žiadateľ predkladá daňové priznanie ako fyzická osoba – občan a potvrdenie o výške daňovej povinnosti. Ak má žiadateľ len príjem zo zisku spoločnosti, za predpokladu, že je vlastníkom aspoň 50 % spoločnosti, predkladá doklad o prevode rozdeleného zisku za predchádzajúci kalendárny rok z účtu spoločnosti na účet žiadateľa, daňové výkazy za firmu, zápisnicu z valného zhromaždenia o prerozdelení čistého zisku za predchádzajúci kalendárny rok, respektíve rozhodnutie jediného spoločníka o prerozdelení čistého zisku. 

V prípade kombinácie príjmov klient vždy predkladá vlastné daňové priznanie a potvrdenie o výške daňovej povinnosti a ďalšie doklady podľa typu príjmu.

Je potrebné však počítať s tým, že každá banka má svoje vlastné pravidla posudzovania žiadateľa. Preto sa kritéria bánk od banky k banke odlišujú.
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách