Zverejnené: 20.08.2021

Hypotéka pre starších


Article image

Banka poskytnutím úveru znáša určité riziko, preto si každého žiadateľa o úver predtým ako dôjde k poskytnutiu finančných prostriedkov dôkladne preverí. Každá banka ma vytvorený svoj vlastný hodnotiaci model na klienta.
Najrizikovejšou skupinou žiadateľov o hypotéku sú seniori. Môže sa stať, že senior v banke so žiadosťou o pôžičku nepochodí. Buď ma vek nad stanovenou hranicou, alebo má nízky príjem.

 

Vek žiadateľa

S vekom sa profil klienta mení a menia sa aj okolnosti  pre získanie úveru. Nie všetky banky majú stanovený hraničný vek a žiadosti klienta posudzujú individuálne. Niektoré banky vedia akceptovať staršieho žiadateľa, kde k splateniu hypotéky dochádza, až keď žiadateľ  dovŕši vek napríklad 70 rokov. Sú aj banky, ktoré vedia poskytnúť úver aj nad 70 rokov.

Veková hranica žiadateľa o hypotéku

Banka min. vek max. vek
VÚB 18 65*
Tatra banka 18 66*
UniCredit Bank 18 65*
SLSP 18 66*
ČSOB 18 64*
Prima banka 18 individuálne
mBank 18 70*
Poštová banka 18 65*
OTP banka 18 65*
Oberbank 18 65*
FIO banka 18 65*
BKS Bank 18 62*

* dovtedy musí byť splatená hypotéka

Minimálna a maximálna doba splatnosti hypotéky

Doba splatnosti hypotéky je užitočný údaj preto, lebo ak k aktuálnemu veku pripočítame splatnosť úveru, zistíme, či sme nepresiahli vek, dokedy musí byť hypotéka splatená.

 

Banka Min. doba splatnosti (roky)  Max. doba splatnosti  (roky)
VÚB 4 30
Tatra banka 4 30
UniCredit bank 1 30
SLSP 4 30
ČSOB 4 30
Prima banka 5 30
mBank 1 40
Poštová banka 4 30
OTP banka 1 30
Oberbank 3 30
Fio banka 5 30
BKS Bank 1 30

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách