Zverejnené: 20.07.2017

Hypotéky – aktuálny prehľad akcií


Article image

Končia už aktuálne akcie bánk? Ešte nie. Viaceré banky stále ponúkajú množstvo výhodných ponúk pri  hypotékach a historicky najnižšie úrokové sadzby. Okrem zníženia úrokových sadzieb sú aktuálne aj 100 % alebo 50 % zľavy z poplatkov za poskytnutie úveru. Na to, aby človek získal čo najvýhodnejšiu hypotéku, musí samozrejme splniť určité podmienky.


Pripravili sme pre vás prehľad bankových akcií a úrokových sadzieb, ktoré v súčasnosti banky ponúkajú pri hypotékach:

 

UniCredit Bank – Hypoúver Invest


Banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru a zvýhodnené úrokové sadzby pre úvery do výšky 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti.
•    pri fixácii na 3 rokov od 0,99 % p. a.
•    pri fixácii na 5 rokov od 1,09% p. a.  
•    pri fixácii na 7 rokov od 1,39% p. a.  
•    pri fixácií na 10 rokov od 1,69 % p. a.


Zvýhodnenú úrokovú sadzbu klient získa, ak  pri splní podmienky:
•    pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver,
•    bude si pravidelne na U konto mesačne poukazovať minimálne 1,5 násobok aktuálnej výšky splátky,
•    každých 6 mesiacov vykoná kreditnou kartou vydanou UniCredit Bank minimálne 5 transakcií, každú v minimálnom objeme 20 €.


Pre úvery s poistením schopnosti splácať úver v ERGO poisťovni a zároveň úvery do 80% založenej nehnuteľnosti, banka preplatí náklady za znalecký posudok k bytu do výšky 150 € a k rodinnému domu do výšky 210 €.


Zľavy, ktoré banka poskytuje z úrokových sadzieb:
•    0,40% za poistenie schopnosti splácania úveru s poisťovňou Ergo, a. s.
•    0,50% za pravidelné zasielanie 1,5 násobku splátky na U-konto
•    0,10% za aktívne využívanie kreditnej karty (platby 5x20 € každých 6 mesiacov)

 

VÚB banka - VÚB Hypotéka na bývanie


Banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru a zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,39% p. a.  pri fixácií na 3 a 4 roky s garanciou bez poplatku.
Klient má možnosť bezplatne si znížiť úrokovú sadzbu počas doby fixácie, ak banka oficiálne zníži úrokové sadzby.


Klient získa garanciu zníženia úrokovej sadzby tak, že si na žiadosti zvolí:
•    novú voliteľnú službu garancia úrokovej sadzby
•    voliteľnú službu Aktívny účet
•    za voliteľnú službu klient neplatí žiadny poplatok


Pre úrokovú sadzbu 1,39 % pri fixácií 3 a 4 roky platí:
•    pre hypotéky do 80 %  z hodnoty založenej nehnuteľnosti (vrátane)
•    pre všetky typy hypoték, okrem hypotéky pre mladých a developerskej hypotéky

Úrokové sadzby, ktoré banka ponúka:
•    fixácia na 1 rok od 1,49% p. a.
•    fixácia na 3 a 4 roky od 1,39% p. a.
•    fixácia na 5 rokov od 1,49% p. a.
•    fixácia na 6 rokov od 1,69% p. a.
•    fixácia na 8 rokov od 1,99% p. a.
•    fixácia na 10 rokov od 2,29% p. a.


Ďalším bonusom je stála ponuka preplatenia nákladov za znalecký posudok vo výške 150 € v prípade, ak si klient k hypotéke zvolí všetky vybrané voliteľné služby:
•    aktívny účet
•    poistenie úveru
•    poistenie nehnuteľnosti
•    poistenie domácnosti

 

Slovenská sporiteľňa – Úver na bývanie


Banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru a zvýhodnené úrokové sadzby:
•    pri fixácii na 1 a 3 roky od 1,49% p. a.
•    pri fixácii na 5 rokov od 1,59 % p. a.
•    pri fixácií na 10 rokov od 2,99 % p. a.


Banka zároveň svojím klientom ponúka vybavenie a zaplatenie znaleckého posudku k nehnuteľnosti a vkladu záložného práva do katastra.


Zvýhodnenú úrokovú sadzbu môže klient získať aj  v rámci Programu Výhodný súčet:
•    0,50% zľavu ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie klienta účet vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient má sporiaci účet, na ktorý bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia 10 €.
•    0,20 % zľavu ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.
Klient môže získať zvýhodnenie jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.

 

Tatra banka – Hypotéka


Banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru a zvýhodnené úrokové sadzby:
•    pri fixácii na 1, 2 a 3 roky od 1,45% p. a.
•    pri fixácii na 5 rokov od 1,55% p. a.
•    pri fixácii na 7 rokov od 1,95% p. a.


K poskytnutému úveru môže klient zároveň získať kreditnú kartu s odpustením poplatku za kartu až na 12 mesiacov.

 

ČSOB – Účelová hypotéka


Banka ponúka zvýhodnené úrokové sadzby pre klientov s aktívnym bežným účtom a poistením nehnuteľnosti v ČSOB.
•    pri fixácií na 3 roky od  1,40% p. a.
•    pri fixácií na 5 rokov od 1,50% p. a.
•    pri fixácií na 10 rokov od  2,50% p. a.


Banka zároveň klientovi ponúka:
•    50 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru
•    vybavenie katastra
•    bezplatné mimoriadne splátky prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking

 

Poštová banka – UŽITOČNÉ BÝVANIE


Banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru a zvýhodnené úrokové sadzby s doplnkovou službou Úspora :
•    pri fixácií na 1 a 2 roky od 0,775 % p. a.
•    pri fixácií na 3 roky od 0,725 %  p. a.
•    pri fixácií na 5 rokov od 0,825 % p. a.


Doplnková služba Úspora je kombinácia úveru a sporenia, kedy klient môže získať maximálne 50 % zľavu z úrokovej sadzby v závislosti od výšky vkladov na sporiacich účtoch (napríklad pri hypotéke vo výške 70 000 € musí mať klient vlastné úspory vo výške 35 000 €). Úroková sadzba úveru sa zníži o percentuálny pomer medzi úsporami a načerpanou výškou úveru.


Výšku zníženej splátky banka vypočíta každý mesiac v nadväznosti na sumu priemerných zostatkov na sporiacich  účtoch.
•    na úver je možné naviazať až 5 sporiacich účtov  rôznych vlastníkov (rodič, rodinný príslušník, priateľ)
•    vkladový účet nie je úročený
•    mesačný poplatok za službu Úspora - Offset 3 €
•    s finančnými prostriedkami na účtoch môže klient voľne nakladať, čo znamená prehodnotenie úrokovej sadzby úveru


Ak klient nevyužije doplnkovú službu Úspora, banka mu poskytne úrokové sadzby:
•    pri fixácií na 1 a 2 roky od 1,55 % p. a.
•    pri fixácií na 3 roky od 1,45 % p. a.  
•    pri fixácií na 5 rokov od 1,65 % p. a.
 
Zľavy, ktoré môže klient využiť pri úrokových sadzbách:
•    za poistenie schopnosti splácať úver vo výške 0,20 %
•    za aktívne využívanie Dobrého účtu vo výške 0,30 %

 

Prima banka - Hypotéka


Banka pre hypotéky schválené od 25.5.2017 do 31.7.2017 ponúka úrokové sadzby:
•    pri fixácií na 3 roky úrokovú sadzbu 1,20 % p. a.
•    pri fixácií na 4 roky úrokovú sadzbu 1,50 % p. a.


Ak v deň splatnosti poplatku za poskytnutie úveru má klient v banke vedený účet, neplatí poplatok za poskytnutie úveru (poplatok za poskytnutie hypotéky pri splácaní z iného účtu ako v Prima banke je 1 % z objemu úveru, minimálne 300 €).

 

OTP banka – otp HYPO úver


Banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru a zvýhodnenú úrokovú sadzbu od 1,20 % p. a  pri fixácií na 3 a 5 rokov.
Klient si môže znížiť úrokovú sadzbu za aktívne využívanie účtu v banke.


mBank - mHYPOTÉKA účelová


Banka ponúka zvýhodnené úrokové sadzby:
•    pri fixácii na 1 rok je úroková sadzba od 1,19 %,
•    pri fixácii na 3 roky je úroková sadzba od 1,39 %
•    pri fixácií na 5 rokov je úroková sadzba od 1,59 %

Zľavy z úrokových sadzieb klient získa:
•    za poistenie Credit Life od mBank 0,25% p. a. pre úvery do 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, pre úvery nad 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti zľava 2,00 % p. a.
•    za kreditný obrat na účte mKonto vo výške min. 400 € mesačne zľava 0,50 %
Založenie a vedenie úverového aj osobného účtu banka poskytuje bez poplatku.

 

Fio banka – Fio hypotéka


Banka pri fixácií na 3 roky je úroková sadzba od 1,48 % pri využití všetkých poskytovaných zliav. Pri fixácií na 3 roky banka ponúka pri kúpe nehnuteľnosti úrokovú sadzbu od 1,58 % pri výške hypotéky od 37 500 € a od 1,68 % pri výške hypotéky do 37 500 €.


Klient môže získať zľavu na úrokovej sadzbe pri hypotéke vo výške:
•    0,30 % pri kúpe nehnuteľnosti (hypotéka do 80 % hodnoty nehnuteľnosti s bezproblémovou úverovou históriou klienta)
•    0,10% pri hypotéke nad 37 500 €
•    0,40% za refinancovanie hypotéky (hypotéka do 80% hodnoty nehnuteľnosti s bezproblémovou úverovou históriou klienta)


Klient môže kedykoľvek splatiť akúkoľvek sumu, aj celý úver naraz, bez poplatkov a sankcií. Túto výhodu banka neposkytuje na celkové splatenie úveru z dôvodu prevedenia hypotéky do inej banky.

 

Oberbank - Úver na bývanie


Banka pre žiadosti podané do 31.7.2017 ponúka zvýhodnené úrokové sadzby
•    pri fixácii na 2 roky od 1,29% p. a.
•    pri fixácii na 3 roky od 1,35% p. a.
•    pri fixácii na 4 roky od 1,39% p. a.
•    pri fixácii na 5 rokov od 1,49% p. a.
•    pri fixácii na 6 rokov od 1,69% p. a.
•    pri fixácii na 7 rokov od 1,95% p. a.
•    pri fixácii na 9 rokov od 2,25% p. a.
•    pri fixácii na 10 rokov od 2,35% p. a.


Zvýhodnenú úrokovú sadzbu klient môže získa za podmienky:
•    otvorenia bežného účtu
•    zasielania príjmu na účet v Oberbank  (vedenie bežného účtu je na 12 mesiacov zdarma)


Banka poskytuje 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru pri fixáciach 2,3,4,5,7 a 10 rokov. Pri fixáciach 1,6,8, a 9 rokov je poplatok za spracovanie úveru 0,7 % z objemu, min 330 € pri jednorazovom čerpaní úveru a pri postupnom čerpaní úveru banka poskytuje úver s poplatkom 0,9 % z objemu, min. 350 €.

 

BKS Banka


Banka poskytuje zvýhodnené úrokové sadzby
•    pri fixácií na 3 roky od 1,39% p. a.
•    pri fixácií na 5 rokov od 1,49% p. a

Úroková sadzba sa stanovuje na základe bonity klienta.


Banka ponúka bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku a  akciový spracovateľský poplatok vo výške 100 €.
Klient získa Premium Konto bez poplatku počas doby prvej fixácie a  uzatvorenie poistenia financovanej nehnuteľnosti so zľavou priamo v banke.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách