Zverejnené: 15.05.2020

Mladomanželská pôžička v roku 2020. Kedy máte na ňu nárok?


Article image
Od 1. júla 2019 si môžu mladí ľudia požičať lacnejšie. Štát totiž umožní mladým ľuďom uchádzať sa o podporu pri zabezpečení bývania zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Môžu tak získať nielen výhodnejší úrok, ale aj bonus pri narodení dieťaťa. Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o ŠFRB č. 465/2019 Z. z.

Kedy máte nárok na mladomanželskú pôžičku?

O úver na bývanie podľa nových pravidiel môžu požiadať mladomanželia vo veku do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. Doteraz bolo časové obdobie, ktoré uplynulo od sobáša, maximálne 12 mesiacov. Novela tiež zvyšuje hranicu príjmu z doterajšieho štvornásobku na päťnásobok životného minima. Manželia tak môžu mesačne zarobiť spolu maximálne 1 784,20 eur. Životné minimum, platné do 30. júna 2020 pre dvojčlennú rodinu je 356,84 eur.

Financie môžete využiť nasledovne:

Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome,
● kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie),
● kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie),
● stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti.

Parametre mladomanželskej pôžičky

Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)

Úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75-tisíc eur na byt, z toho
● časť úveru do 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
● časť úveru nad 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)

Úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75-tisíc eur na byt, z toho
● časť úveru do 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
● časť úveru nad 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)

Úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50-tisíc eur na byt, z toho
● časť úveru do 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
● časť úveru nad 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)

Úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30-tisíc eur na byt, z toho
● časť úveru do 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
● časť úveru nad 15-tisíc eur, najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2-tisíc eur. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6-tisíc eur.

Ako žiadať o pôžičku?

Žiadateľ predkladá žiadosť prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Pracovník MÚ zaregistruje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Do 10 dní žiadosť overí a kompletnú žiadosť odošle na Štátny fond rozvoja bývania, kde žiadosť posúdia a oznámia žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v
zákonných lehotách.

Termín podania žiadosti

15. január  –  30. september –  na účel stavebnej úpravy bytu
1.apríl  – 31. október. – na pre účel výstavby bytu, kúpa bytu

Ak si chcete zaobstarať vlastné bývanie a začali ste uvažovať nad hypotékou, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom hypotekárneho úveru, alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu hypotéku, neváhajte nás kontaktovať.


Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách